Onderwijs

Onderwijs

Helaas wijst onderzoek uit dat  het Vlaamse onderwijssysteem nog vaak ongelijkheid reproduceert.  Uit het PISA-rapport (2015) blijkt dat België wereldkampioen in sociale ongelijkheid op school is. Nergens vind je een  grotere kloof tussen de sterkste en zwakste presteerders op school. Het onderwijs in Vlaanderen vermindert de sociale ongelijkheid niet, maar bevestigt en versterkt ze nog.

Het Minderhedenforum bouwt een actief netwerk uit en ondersteunt vrijwilligers, zelforganisaties en federaties die activiteiten organiseren inzake onderwijs en opvoeding. We ondersteunen hun activiteiten en projecten. Op die activiteiten vangen we signalen op en wordt er informatie uitgewisseld. Het Minderhedenforum neemt die input mee in het beleidswerk en vertolkt de stem van etnisch-culturele minderheden bij beleidsmakers en onderwijsactoren. Zo geven we regelmatig signalen door over onder andere de ervaringen van ouders met inschrijvingen, huiswerkbeleid, zorg en leerlingenbegeleiding, CLB, studiekeuze(begeleiding) en ervaringen in het hoger onderwijs en volwassenenonderwijs.

Naast informeren en ondersteunen, delen we onze expertise en werken we samen met onderwijsactoren (universiteiten, hogescholen, onderzoekers, onderwijsnetten …) en andere organisaties. Dit kan op vraag van de stakeholders ofwel op ons eigen initiatief gebeuren. We werken hiervoor samen met vele hogescholen en universiteiten, scholenkoepels, pedagogische netwerken en ouderverenigingen. Onze samenwerkingen reiken zich tot heel Vlaanderen en Brussel.

Specifiek in Antwerpen werken we samen met verenigingen aan het verstevigen van hun onderwijswerking. We zoeken partners die samen met ouders en brugfiguren aan de slag willen gaan. Gemotiveerden rond de tafel samenbrengen kan antwoorden bieden bij vragen over veranderingen in het onderwijs, nieuwe manieren van werken, nieuwe noden. 

Lokale OverlegPlatforms (LOP)

Het Minderhedenforum maakt deel uit van de Lokale Overlegplatforms (LOP). De LOP's kijken toe op de realisatie van gelijke onderwijskansen. Ze verenigingen onderwijspartner en niet-onderwijspartners, onder wie ook vertegenwoordigers van de etnisch-culturele minderheden. 

Wat doen lokale overlegplatforms? Lees hierover meer.

Waar zijn de LOP's in Vlaanderen? Vind ze hier.

Vertegenwoordigingen Minderhedenforum

Het Minderhedenforum zetelt structureel in een aantal commissies bij de Vlaamse Onderwijsraad (VLOR):

  • Algemene Raad

Deze raad geeft adviezen over thema’s die over verschillende onderwijsniveaus gaan zoals bijvoorbeeld de beleidsnota van de minister van Onderwijs.

  • Commissie diversiteit en gelijke onderwijskansen

Deze commissie volgt het gelijke onderwijskansenbeleid op de voet op. Denk daarbij aan het inschrijvingsbeleid, de LOP’s, overzicht van meldingen van discriminatie of de werking van de onderwijsinspectie

  • Commissie diversiteit Hoger Onderwijs

Deze commissie volgt het diversiteitsbeleid in het hoger onderwijs op.

  • Raad Hoger Onderwijs

Deze raad geeft adviezen over het hoger onderwijs.

  • Raad Levenslang en Levensbreed Leren

Deze raad geeft adviezen over bijvoorbeeld de werking van het volwassenenonderwijs, basiseducatie of lessen Nederlands voor Anderstaligen (NT2).

Klik hier voor de adviezen die in samenwerking met het Minderhedenforum tot stand kwamen in de Vlaamse Onderwijsraad.

Het Minderhedenforum is ook partner in het project MAXIPAC

INTERESSANTE DOCUMENTEN

MEER INFO?

  • Volg het nieuws van de LOPs: Schrijf je in voor de Nieuwsbrief ‘Leergierig LOP'
  • Nieuwtjes, activiteiten en curiosa over onderwijs, opvoeding en diversiteit: Schrijf je in voor de Nieuwsbrief 'Leergierig'

CONTACT

Sanghmitra Bhutani, stafmedewerker Onderwijs, Ouderen en Welzijn

Christine Snoeck, stafmedewerker Onderwijs en Diversiteit voor vragen over LOP's.

Luc van Berlo, stafmedewerker Onderwijs en Diversiteit voor vragen over samenwerkingen in Antwerpen.  

 


 
Print deze pagina