Cultuur, jeugd en media

Het Minderhedenforum ijvert voor een sterkere deelname van etnisch-culturele minderheden in de sectoren Cultuur, Jeugdwerk & Media.

Onze lopende projecten inzake cultuur zijn:

  • Literaire Canon
  • Scan & do

De Literaire Canon / Urban Bib

Met de Literaire Canon wil het Minderhedenforum het dominante discours in literatuur doorbreken. We onderzoeken in hoeverre schrijvers met een migratieachtergrond zijn vertegenwoordigd in de bibliotheken en wat het aanbod is. We ontwikkelen een urban bib met als doel om meer diversiteit in de literaire sector te brengen. Ondanks de sterke groei van de urban kunstvormen is er geen platform voor kennisdeling in Vlaanderen en Brussel. Door het delen van documentatie, onderzoek en expertise willen we organisaties, kunstenaars en beoefenaars ondersteunen. In het bijzonder willen we jongeren sterker maken door deelnemers dankzij urban culture (teksten, muziek, dans, beelden, expressie) en begeleiding, vaardigheden en kennis te laten verwerven die hun weerbaar maakt tegen de uitdagingen waarmee ze geconfronteerd worden.

Het Minderhedenforum werkt samen met Urban Woorden en verschillende bibliotheken in Vlaanderen en Brussel om die visie te realiseren. Ondertussen kan je in Permeke (Antwerpen) en Muntpunt (Brussel) terecht om de Urban bib te bezichtigen.

Scan&Do

sCan&Do gaat uit van een grondige analyse van de organisatie met betrekking tot culturele diversiteit op verschillende niveaus (personeel, aanbod, publiek, communicatie, netwerk, plaats, enz.). Om van daaruit een realistisch actieplan op te stellen in samenwerking met de organisatie: Het doel van sCan&Do is de inclusie door management van culturele diversiteit.  Dit moet leiden naar een positieve evolutie inzake het interculturaliseren van het kunstenveld.

De organisatie staat zelf in voor de implementatie van het actieplan en wordt daarin geruggensteund door Kunstenpunt, Sociaal Fonds voor de Podiumkunsten en het Minderhedenforum. Het Minderhedenforum faciliteert en zorgt voor dialoog tussen de doelgroepen en voorzieningen. Tijdens jaarlijkse opvolgingsmomenten wordt de voortgang geëvalueerd en worden verdere acties uitgestippeld.

Momenteel lopen vijf projecten in verschillende steden:

  • Kunstencentrum CAMPO in Gent
  • Het Theaterfestival in Antwerpen/Brussel
  • Netwerk, centrum voor hedendaagse kunst in Aalst
  • DEMOCRAZY in Gent
  • DeSingel internationale kunstcampus in Antwerpen

Vertegenwoordigingen Minderhedenforum

  • Stakeholdersforum VRT 

Het Stakeholdersforum van de openbare omroep is een structureel ‘belangenoverleg’ met hogescholen, universiteiten en uiteraard belangenorganisaties die expertise hebben over thema’s als  leeftijd, seksuele geaardheid, gender, herkomst, handicap en armoede. Dit overleg draagt bij tot evaluatie van de monitoring en de opmaak van het jaarlijks actieplan diversiteit. Het Minderhedenforum neemt hieraan deel om de stem van etnisch-culturele minderheden over media te laten horen

  • Raad van Bestuur Ambrassade

De Ambrassade is een organisatie die de jeugd, het jeugdwerk, jeugdinformatie en het jeugdbeleid in kaart zet.

  • De werkgroep Diversiteitsnota Jeugdwerk

Interessante documenten 

Meer info

Schrijf je in op onze maandelijkse nieuwsbrief

Contact

Mathieu Charles, stafmedewerker Cultuur, Jeugd & Media

 

Print deze pagina