Mentor2Work

Mentor2Work

Mentor2Work was het mentoringsproject van het Minderhedenforum met de nadruk op werk én talent.

Mensen met een migratieachtergrond ervaren nog steeds tal van drempels in hun zoektocht naar een zinvolle job. Ondanks diploma’s en relevante ervaring botsen ze vaak op een glazen plafond. Via mentoring maakte Mentor2Work (2017-2020) dit bespreekbaar bij werkzoekenden, mensen actief op de arbeidsmarkt én werkgevers. We legden hierbij de nadruk  op de talenten van elke persoon ongeacht hun afkomst of geloof. 

Met Mentor2Work vergrootte het Minderhedenforum de slaagkansen van werkzoekenden met een migratieachtergrond op de arbeidsmarkt. Dit deden we door hen te versterken via mentoring en thematische trainingen en door vooroordelen over mensen met een migratieachtergrond te doorbreken. Superdiversiteit is niet meer weg te denken uit onze samenleving. Mentor2Work droeg haar steentje bij om deze superdiversiteit terug te vinden op de arbeidsmarkt.

Onze missie: de afstand tussen werkgevers en potentiële medewerkers met een migratieachtergrond verkleinen.

Meer info over mentoring en Mentor2Work op www.mentor2work.be

Print deze pagina