Welzijn en zorg

6% van de 65-plussers in Vlaanderen heeft andere origine. Dit aantal zal de komende jaren toenemen. 34% van de gezinnen van andere origine maakt regelmatig gebruik van de kinderopvang.

 Het Minderhedenforum volgt het beleid op inzake welzijn, zorg en preventieve gezondheidszorg. Prioritair gaat het hierbij om kinderopvang, ouderen(zorg) en integrale jeugdzorg.  

 Bovendien richten we ons ook op de diversiteit in het personeel van de zorg- en welzijnssector. Het Minderhedenforum werkt samen met VIVO Social Profit, Verso, VVSG, Zorgnet Icuro, Vlaams Welzijnsverbond om een diverse instroom in de zorg en welzijnssector te bevorderen en de drempels voor etnisch-culturele minderheden weg te werken.

Vertegenwoordigingen Minderhedenforum

  • Vlaamse Ouderenraad

De Vlaamse Ouderenraad vzw komt op voor de belangen van de zestigplussers in Vlaanderen en Nederlandssprekend Brussel.  Minderhedenforum laat er de stem van de ouderen met een migratieachtergrond horen in de Algemene Vergadering, de Raad van Bestuur en de Commissie Maatschappelijke Participatie.

  • Kind en Gezin

Het Minderhedenforum gaat in op vragen van Kind en Gezin om mee na te denken over taalstimulering en meertaligheid, participatie, preventieve gezinsondersteuning, Huizen van het Kind, de sociale functie van de kinderopvang en de pedagogische kwaliteit van de kinderopvang.

Interessante documenten

Meer info

Schrijf je in op onze maandelijkse nieuwsbrief

Contact

Sanghmitra Bhutani, stafmedewerker Onderwijs, Ouderen en Welzijn

 

 

 

Bronnen:

Studiedienst van de Vlaamse Regering, 2017

Vandegaer, Gijselinckx & Hedebouw, 2013

 

 
Print deze pagina