Wat doen LOP's?

Wat doen lokale overlegplatforms?

De lokale overlegplatforms kijken toe op de realisatie van gelijke onderwijskansen. Ze verenigingen onderwijspartner en niet-onderwijspartners, onder wie ook vertegenwoordigers van de etnisch-culturele minderheden. Het Minderhedenforum werkt sinds 2003 mee aan een project van de Vlaamse Onderwijsraad (VLOR) om de vertegenwoordiging van in de lokale overlegplatforms (LOP’s) te verbeteren.

Het Minderhedenforum vraagt de Minister van Onderwijs de vertegenwoordiging van etnisch-culturele minderheden serieus te nemen en voldoende te investeren in een volwaardige participatie. Er is meer ondersteuning nodig om vertegenwoordigers van etnisch-culturele minderheden volwaardig te laten participeren. Veel etnisch-culturele minderheden weten weinig over het onderwijs in Vlaanderen, laat staan over het (lokaal) onderwijsbeleid. Ze zijn duidelijk wel gemotiveerd om hun stem te laten horen bij het beleid en meewerken aan een beter onderwijs voor hun kinderen.

In 2007 wordt de werking en de samenstelling van de LOP's geëvalueerd. We verwachten dat op basis van de evaluatie van de werking van de LOP’s men de werking zal bijsturen op het vlak van bijvoorbeeld de wijze van vergaderen en rekening te houden met het feit dat er vrijwilligers zijn (tijdstip, vergoeding voor verplaatsingskosten). Etnisch-culturele minderheden vragen ook dat ze effectief inspraak kunnen hebben in bijvoorbeeld het bepalen van de agenda.

Etnisch-culturele minderheden werken graag mee in de werkgroepen van de LOP’s rond een actie over een bepaald thema, zoals bijvoorbeeld ouderparticipatie of kosten op school. Ze verwachten wel dat het LOP iets doet met de voorstellen van de werkgroepen. Negatieve reacties van vertegenwoordigers uit het onderwijs werken demotiverend.

Wat doet het Minderhedenforum omtrent LOP's? 

 

Print deze pagina