Woonwagenbewoners en Roma

Het Minderhedenforum heeft een specifieke werking rond woonwagenbewoners en Roma. Vandaag is de woonwagencultuur officieel erkend als immaterieel cultureel erfgoed. Samen met de woonwagenbewoners en de Vlaamse erfgoedsector is dit na een participatief traject tot stand gekomen. 

Woonwagenbewoners hebben een nomadische identiteit en wonen traditioneel (maar niet meer altijd) in een woonwagen. Het precieze aantal mensen dat (al dan niet gedwongen) in een huis woont, is niet bekend. Niet te verwarren met de Roma, een migratiegroep die sinds 1990 landen Roemenië en Bulgarije ontvlucht zijn om te ontsnappen aan discriminatie en armoede.

Samen met woonwagenbewoners organiseren we beeldvormingstrajecten waarbij het erfgoed, de leefwereld en cultuur op diverse wijze positief in beeld wordt gebracht. Concreet organiseren we voordrachten, tentoontstellingen en ontmoetingen. Daarnaast werkt het Minderhedenforum een breed netwerk uit waarbij woonwagenbewoners hun stem kunnnen laten horen. Via een divers netwerk kunnen de belangen uitgedragen worden bij verschillende overheden en de ruimere samenleving. Tenslotte publiceert het Minderhedenforum maandelijks het tijdschrijft ‘De Trekhaak’. Woonwagenbewoners en mensen die werken met woonwagenbewoners krijgen via dit tijdschrift informatie over thema’s die hen aanbelangen. Tegelijkertijd dient dit instrument om enerzijds mensen te stimuleren om deel te nemen aan activiteiten en anderzijds draagt het bij tot positieve beeldvorming

Vertegenwoordigingen Minderhedenforum

Minderhedenforum geeft regelmatig advies aan de Vlaamse overheid m.b.t. het woonwagenbeleid. Daarnaast nemen we deel aan allerlei regionale en provinciale overlegmomenten. 

Interessante documenten

 

Contact

Kim Janssens, stafmedewerker Woonwagenbewoners en Roma

 

Print deze pagina