Wie zijn wij

Wie zijn wij

Bijna 15 jaar vertegenwoordigt het Minderhedenforum de etnisch-culturele verenigingen in Vlaanderen en Brussel en geeft mensen met een migratieachtergrond een stem.

We doen dit samen met onze lidorganisaties en partners die samen een brede en beweeglijke achterban vormen. Dit levendige netwerk ontstond door actief en activerend vele mensen, organisaties en gemeenschappen samen te brengen.

Dit doen we op een participatieve en dialogerende wijze, altijd gericht op de erkenning en versterking van hun krachten en identiteiten.

Hiermee wil het Minderhedenforum beleidsmakers op verschillende niveaus informeren, overtuigen en impact op het beleid verwerven, op weg naar een open, democratische en solidaire samenleving.

Het Minderhedenforum legt de juiste vinger op de juiste wonden. Dit kan alleen door goed de vinger aan de pols te houden van etnisch-culturele minderheden en hun organisaties.
- Middenveldorganisatie

Print deze pagina