Wie zijn wij

Wie zijn wij

Bijna 20 jaar zet het Minderhedenforum zich in voor de volwaardige participatie van mensen met een migratieachtergrond in de samenleving. Het Minderhedenforum is gegroeid vanuit de inspanningen van personen met een migratieachtergrond om van Vlaanderen en Brussel hun thuis te maken. Het Minderhedenforum werd opgericht in 2002 als koepelorganisatie van de meeste erkende Etnisch-Culturele Federaties in Vlaanderen. Doorheen de jaren breidde dat netwerk zich uit tot diverse actoren (burgers, experten, academici, bedrijven, verenigingen, etc.) die mee timmeren aan een inclusieve samenleving waarin personen met een migratieachtergrond volwaardig participeren.  

Samen met dit uitgebreid netwerk bouwt het Minderhedenforum een brug naar het beleid, maatschappelijke actoren en de bredere samenleving om de maatschappelijke participatie van personen met een migratieachtergrond te versterken. 

Het Minderhedenforum wil beleidsmakers en maatschappelijke actoren op verschillende niveaus informeren, overtuigen en impact op het beleid verwerven, op weg naar een inclusieve samenleving, vrij van racisme en discriminatie. 

Het Minderhedenforum legt de juiste vinger op de juiste wonden. Dit kan alleen door goed de vinger aan de pols te houden van etnisch-culturele minderheden en hun organisaties.
- Middenveldorganisatie

Print deze pagina