LOP in Vlaanderen

Overzicht LOP's

Op de website van Onderwijs Vlaanderen wordt de lijst van LOP's per provincie up-to-date gehouden. 

Coördinatie lokale overlegplatforms:

Patrick Vanspauwen
Koning Albert II laan 15 (lokaal 4M10)
1210 Brussel
02 553 04 03
0473 93 89 34
patrick.vanspauwen@ond.vlaanderen.be