Brussel

Vandaag  heeft  meer  dan  60  %  van  de  Brusselaars  een  migratieachtergrond en  een derde  van  de  Brusselaars  heeft  een  niet-Belgische  nationaliteit.  Brussel  telt  130  verschillende nationaliteiten  en er  worden meer  dan  100  verschillende  thuistalen  gesproken.

 De Brusselwerking is een onderdeel van het Minderhedenforum. Deze werking zet in op het versterken van de participatie van mensen met een migratieachtergrond in het Brusselse Netwerk.

 De Brusselwerking wil via Speak UP BXL inzetten op:

  • Het empoweren van etnisch-culturele minderheden en aanmoedigen tot participatie
  • Bruggenbouwen en netwerking tussen etnisch-culturele minderheden en het breder Brussels Nederlandstalig werkveld.

 Via vormingen en infosessies wil de Brusselwerking inzetten op de versterking van zelforganisaties en individuen met een migratieachtergrond, met aandacht voor competentieversterking. Daarnaast willen we de kennis en informatie over de Brusselse structuren bekendmaken bij de zelforganisaties en ons breder Brussels netwerk.

Bovendien slaan we bruggen tussen verschillende instanties voor een sterker en breder Brussels netwerk. Dat netwerk bestaat uit individuen, geëngageerde leidersfiguren en hun achterban, verenigingen en federaties, en het bredere Brusselse Nederlandstalige werkveld

VERTEGENWOORDIGINGEN MINDERHEDENFORUM

We vertegenwoordigen de etnisch-culturele minderheden op externe overlegfora, adviesorganen en stuurgroepen in het Nederlandstalig werkveld en bij de VGC (Vlaamse GemeenschapsCommissie).

MEER INFO?

Schrijf je in op onze maandelijkse nieuwsbrief.

CONTACT 

Raissa Peeters, stafmedewerker Brusselwerking

Aimée-Fidèle Mukunde, stafmedewerker Brusselwerking

 

 

 

Print deze pagina