Armoede

De armoedecijfers bij mensen met een migratieachtergrond zijn vier tot zelfs vijf maal hoger dan bij de gemiddelde Vlaming. Toch blijft dit een onderbelicht thema. Het Minderhedenforum tracht de problematiek van mensen met migratieachtergrond in armoede onder de aandacht te brengen en blijvend te sensibiliseren over dit thema. Mensen in armoede ervaren drempels en problemen op veel verschillende levensdomeinen. Bij mensen met migratieachtergrond kunnen racisme, discriminatie, taalproblemen en de verblijfsdocumenten bijkomende uitsluitingsmechanismen vormen, bovenop de andere drempels die ze reeds ervaren.

DIVA’s Samen tegen Armoede (2016-2019)

Met DIVA’s Samen tegen Armoede (Divers Inspirerende Vrouwen van Andere Afkomst) focusten we ons op armoede en sociale uitsluiting bij vrouwen met een migratieachtergrond. Het was een driejarig project in samenwerking met Cera, Netwerk tegen Armoede en KVLV Vrouwen met Vaart. Op basis van een participatief bottom-up traject brachten we de afdelingen van de vrouwenvereniging KVLV Vrouwen met Vaart samen met etnisch-culturele vrouwenverenigingen. Het doel: de vrouwen versterken en hun een stem geven in de thema’s die zij belangrijk vinden. Het kon gaan rond onderwijs, tewerkstelling, wonen, maar ook gezondheid en opvoeding. Samen met de verenigingen bouwden we aan kennis, samenwerkingen, acties en (vormings)instrumenten. Tegelijkertijd werkten we aan sensibilisering en op het einde van het traject werden er aanbevelingen geformuleerd voor het beleid en middenveldorganisaties. Op basis van dit project schreven we de inspiratiegids ‘DIVA’s in Diversiteit: Samen tegen Armoede’. Hieronder kan je het rapport digitaal raadplegen.   De DIVA’s-sfeer kan je opsnuiven in dit filmpje.

 

 

VERTEGENWOORDIGING Minderhedenforum

  • Decenniumdoelen2017

Het Minderhedenforum maakt deel uit van het platform Decenniumdoelen 2017, dat verschillende sociale organisaties, armoede- en middenveldorganisaties samenbrengt in de strijd tegen armoede. Meer info: http://www.decenniumdoelen.be/

 

 

Rapport

  • Onderzoek: armoede en vrouwen met een migratieachtergrond

Armoede is sterk ‘gegenderd’. Daarom hebben we in 2015 een bevraging uitgevoerd bij vrouwen met een migratieachtergrond in armoede. Deze bevraging resulteerde in het eindrapport ‘Give Her A Break!’. Hieronder kan je het rapport digitaal raadplegen. 

 

INTERESSANTE DOCUMENTEN 

 

Meer info

Schrijf je in op onze maandelijkse nieuwsbrief

 

Print deze pagina