website_Tekstballon_pers

algemeen >

“De etnische kloof wordt hiermee nogmaals bevestigd”

18 juni 2018

Vandaag vindt de studiedag plaats van Unia en FOD WASO naar aanleiding van de derde Socio Economische Monitoring Arbeidsmarkt en Origine uit 2017.

Het rapport toont andermaal aan dat er absoluut geen sprake is van gelijke kansen op de arbeidsmarkt voor personen met een migratieachtergrond. Unia stelt dat herkomst ‘een bepalende factor blijft om de ongelijkheden op de arbeidsmarkt te verklaren’. De tewerkstellingsgraad van personen van niet-Belgische origine ligt veel lager dan die van personen van Belgische origine. De tewerkstellingskloof bedraagt maar liefst 30,8% tussen mensen uit een Europees land buiten de EU en mensen van Belgische origine! Ook de tewerkstellingscijfers voor mensen uit sub-Saharaans Afrika (42,5%), de Maghrebregio (44,3%) en personen uit kandidaat-EU landen (46%) zijn buitengewoon laag, zeker in vergelijking met die van mensen van Belgische origine (73%). Nog te vaak worden de zorgwekkende cijfers toegeschreven aan het opleidingsniveau van mensen met een migratieachtergrond. Unia heeft echter aangetoond dat er ook sprake is van een fikse ongelijkheid (10%) tussen hoogopgeleiden. Het argument ‘dat ze gewoon niet over de juiste diploma’s beschikken’ houdt dus niet langer steek. Volgens Unia zijn individuele en structurele vormen van discriminatie één van de belangrijkste oorzaken van de bedroevende cijfers.


“De etnische kloof wordt hiermee nogmaals bevestigd” zegt Landry Mawungu, directeur van het Minderhedenforum.
 

Meer lezen

Open brief aan de Eerste Minister

22 mei 2018

BELOFTE MAAKT SCHULD

Geachte Mijnheer de Eerste Minister,

Beste Premier,

‘We zijn er vast van overtuigd dat de hinderpalen voor de uitbanning van raciale discriminatie en de verwezenlijking van raciale gelijkheid voornamelijk te maken hebben met een gebrek aan politieke wil.’ Dat zijn niet onze woorden maar die van de VN-verklaring in Durban uit 2001. Als EU-voorzitter leidde België namens de EU-lidstaten de onderhandelingen, bij monde van Minister van Buitenlandse Zaken Louis Michel. Ons land tekende de verklaring en engageerde zich tot de opmaak van een nationaal actieplan racisme. Ook het federaal parlement onderschreef de inhoud via een resolutie van Daniel Bacquelaine. Anno 2018 is dat plan er nog steeds niet. Het voluntarisme van 2001 staat in schril contrast met de passiviteit sindsdien. We werden nochtans op de vingers getikt door de Mensenrechtenraad, het comité ter uitbanning van rassendiscriminatie van de VN en de Europese Commissie tegen Racisme en Intolerantie.

 

Ondertussen kreeg het Belgisch antiracistisch middenveld, Mijnheer de Premier, wel ruim de tijd om haar huiswerk te maken. We staan dan ook klaar om te participeren in het proces en te bewaken dat het beloofde interfederaal actieplan geen lege doos wordt. Vandaag stuurden we een verlanglijstje naar alle regeringen en parlementen in dit land. Want verder uitstellen of mislukken is geen optie.

 

Sinds 2001 werd de oorspronkelijke uitdaging alleen maar groter. 9/11, de daaropvolgende geopolitieke gebeurtenissen en bijhorende vluchtelingenbewegingen, de economische crisis, de aanslagen en de opkomst van nieuwe sociale media… bleken een vruchtbare voedingsbodem voor een steeds vijandiger maatschappelijk klimaat. Tussen 2003 en 2016 steeg het aantal meldingen rond raciale criteria bij UNIA van rond de 700 tot 1647. Ook discriminatieklachten inzake geloof en levensbeschouwing zitten in sterk stijgende lijn. Anno 2016 waren het er al 762. Onderzoek van het Europese Mensenrechtenagentschap toont aan dat meldingen slechts het topje van de ijsberg zijn. De talrijke slachtoffers botsen op discriminatie op de werkvloer, de huurmarkt, in het onderwijs maar ook in de media of door de politie. Racisme is in ons land geen uitzondering maar structureel en institutioneel. Al meer dan een decennium is ons land de trieste lantaarndrager van het Europese peloton op vlak van haar werkzaamheidsgraad voor personen met een migratieachtergrond. Van alle OESO-landen kampt ons land met één van de grootste etnische kloven in de onderwijsprestaties van leerlingen.

 

Meer lezen

Brochure "Tijd voor positieve actie"

Positieve acties. Misschien heb je er al wel eens van gehoord? Je leest er alles over in deze handige gids speciaal voor werkgevers uit de publieke, private en social profit sector. En bij uitbreiding voor al wie in aanraking komt met recrutering, aanwerving en promotie. Na een overzicht van de voordelen voor jouw bedrijf of organisatie, volgt een heldere definitie en een overzicht van het wettelijk kader met de geldende voorwaarden. Daarna tonen we de brede waaier aan mogelijkheden, steeds geïllustreerd met concrete voorbeelden. Je zal zien dat er al heel wat gebeurt. Nadien volgt er een Q&A-factcheck en een hands-on roadmap voor werkgevers die zelf ook aan de slag willen met positieve acties. Omdat er heel wat misverstanden leven over positieve actie, gaan we ook in op de tegenargumenten. De informatie wordt afgewisseld met inspirerende, straffe praktijkvoorbeelden uit eigen land van diverse organisaties en bedrijven die al positieve acties hebben lopen voor personen met een migratieachtergrond. We wensen je veel leesplezier en nog meer goesting om eraan te beginnen! Klik hier om de brochure "Tijd voor positieve actie! Inspiratie voor werkgevers met zin voor innovatie."  te lezen.

Meer lezen