website_Tekstballon_pers MF_web_finaal

Minderhedenforum op Radio 1

Onze collega Sophia Honggokoesoemo werd vrijdag 19 maart geïnterviewd door Radio 1, ze was te beluisteren op het programma "De Wereld Vandaag" dat uitgezonden werd tussen 17u en 17.30u. Zij vertelde over de impact van Covid19 en het daardoor stijgende racisme tegenover personen met een Aziatische migratieachtergrond. 

Via de link onderaan kan het programma herbeluisterd worden:

 

Aanvullende informatie om het inteview te kaderen

 

Hoewel de motieven onduidelijk zijn in het incident in Atlanta (VS), leidt dit tot heel wat emoties en gedachtenwisseling, ook hier in België. Onze gedachten zijn bij de nabestaanden. 

Racisme in VS tav personen met een Aziatische achtergrond kent een lange geschiedenis. Geweld en discriminatie is er met 150% gestegen tijdens deze pandemie. 

Wat België betreft: 

Volgens de meldingen die binnenkomen bij Unia was er in 2020 een stijging van het aantal meldingen van discriminatie met 32 procent, door COVID-19 en de bijhorende maatregelen. Het ging om uiteenlopende klachten en ook racisme ten aanzien van personen met een Aziatische herkomst. 

2020_Rapport_Covid_-_NL.pdf (unia.be)

Met de komst van COVID-19 heeft de media oog voor racisme ten aanzien van personen met een Aziatische herkomst. In de media verscheen in het voorjaar 2020 dat een man met Chinese afkomst geen hotelkamer kon boeken, wegens ‘risico op Covid-19'. Ook een vrouw en haar zoon werden op de bus bespot. Een groepje jongeren valt een vrouw aan. Een buur komt klagen bij een gezin over de aanwezigheid van de Chinese echtgenote in de wijk. De meeste gevallen van discriminatie blijven onzichtbaar. Wat we in de media te lezen, zien en horen krijgen is slechts een topje van een grote ijsberg. 

COVID-19 heeft bijkomend geleidt tot meer agressie, zware beschuldigingen en foute uitspraken. Begin vorig jaar hebben talrijke jongeren met een Aziatische origine zich uitgesproken over hun negatieve ervaringen. 

Ook voor Covid-19 officieel in België was, liepen er bij Unia meldingen binnen van personen met Aziatische kenmerken die gestigmatiseerd of agressief benaderd werden. Stereotypering en vooroordelen spelen ook sterk mee.

Het heeft negatieve gevolgen die structureel van aard zijn, bv. huisvesting (aan hun verhuur ik niet) of tewerkstelling (ik wil hen niet in mijn bedrijf) en onderwijs (ze zullen de taal zeer moeilijk leren).

Racisme tav personen met een Aziatische origine is reeds langer aanwezig in Vlaanderen. Er wordt weinig over gesproken en lijkt daarom voor velen zelfs bijna onbestaande. Af en toe  wordt het bespreekbaar door een (publiek) incident.  

Het Minderhedenforum wil vanuit een brede Napar coalitie dat er een interfederaal actieplan komt tegen racisme. Met oog voor verschillende groepen slachtoffers van structureel racisme: Tegelijk kent elke vorm van racisme haar specificiteit. Bij alle acties van het interfederaal actieplan moet er aandacht zijn voor intersectionaliteit, meervoudige discriminatie en specifieke vormen van racisme waar bepaalde groepen mee geconfronteerd worden. 

 

 

Terug naar het overzicht