website_Tekstballon_pers MF_web_finaal

Werkfiche positieve acties

Wat zijn positieve acties? Positieve acties zijn specifieke programma's en maatregelen, van tijdelijke aard, om de ongelijkhed van een achtergestelde groep weg te werken...
19 september 2019
>> Lees meer
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14