website_Tekstballon_pers MF_web_finaal

Zomerakkoord Minderhedenforum & Join.Vlaanderen.

Het Minderhedenforum en Join.Vlaanderen slaan de handen in elkaar en dienen vandaag samen een erkenningsdossier in als kandidaat participatieorganisatie. De nieuwe netwerkorganisatie is een samensmelting van de twee organisaties en zal voortaan onder de naam LEVL door het leven gaan.

Met LEVL hebben het Minderhedenforum en Join.Vlaanderen een gezamenlijk verhaal geschreven. Na maanden overleg en hard werken is er een akkoord bereikt op alle punten. De nieuwe netwerkorganisatie zal werken op belangrijke thema’s zoals “wonen, werk, onderwijs, beleidsparticipatie, sociale samenhang,..” en hoopt operationeel te zijn vanaf 1 januari 2022.

“LEVL wil van Vlaanderen en Brussel een fijne plek maken, waar iedereen volwaardig kan participeren. Een samenleving waarin elk van ons in eigenheid en verbinding kan schitteren. Het is onze missie om dat in het bijzonder te realiseren voor Vlamingen en Brusselaars met migratieachtergrond. Wij willen hierin voorloper zijn en aan innovatieve oplossingen werken om inclusie te realiseren vanuit de stuwende kracht van verbinding.” aldus Kathleen Van den Daele, directeur van LEVL. 

Artemis Kubala (Co-voorzitster LEVL): “Vanuit onze talrijke partnerschappen en netwerken - zowel met organisaties, burgers, experten als academici - zetten we onze schouders onder dit sterk verhaal. Wij timmeren mee aan een inclusief Vlaanderen en nemen onze constructieve en kritische rol hierin op”.

Ferki Hoti (Co-voorzitter LEVL): “Het doel is om vanaf 2022 het beleid te adviseren en partner te zijn in het ontwikkelen van duurzame oplossingen. We vertrekken van onderuit door concrete acties en projecten op het terrein uit te werken en te ondersteunen.”

LEVL staat voor inclusie en participatie van iedereen, en zet zich in de eerste plaats in om dit te realiseren voor personen met migratieachtergrond. LEVL loopt voorop in de strijd tegen racisme, is bewaker van gelijke kansen en werkt aan gelijke uitkomsten voor personen met migratieachtergrond.


Meer info? www.LEVL.be

Terug naar het overzicht