website_Tekstballon_pers MF_web_finaal

Actief en gedeeld Burgerschap (Beleidsparticipatie)

Actief en gedeeld Burgerschap (Beleidsparticipatie)

Zes lokale proefprojecten zetten in op mensen met een migratieachtergrond

2 Jaar lang (2018-2020) gingen zes projecten aan de slag met Actief en Gedeeld Burgerschap. Het Minderhedenforum stond samen met het HIVA in voor de monitoring en evaluatie van deze 6 projecten

In deze zes projecten gingen lokale overheden samen met andere partners aan de slag met nieuwe methodieken om het actief en gedeeld burgerschap - en meer specifiek: de burgerzin en beleidsparticipatie - van hun inwoners te versterken. De projecten hadden specifieke aandacht voor mensen met een niet-EU nationaliteit (zgn. derdelanders) of met een migratieachtergrond. Ze werden gerealiseerd met de steun van het Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie (AMIF), Nationaal programma 2014-2020 (oproep nr. 427).

Minderhedenforum stond samen met het HIVA in voor de monitoring en evaluatie van deze 6 projecten
Voor meer achtergrondinfo  over de projecten vindt u hier.

Er is ook een brochure voorzien die werd gepubliceerd op de Inspiratiedag Actief Burgerschap (Slotconferentie).
Er is ook een wetenschappelijk eindrapport.

 

 

 

Terug naar het overzicht