Banner foto klein
ikstemook
Website Banner mentor2work

Het Minderhedenforum vertegenwoordigt etnisch-culturele verenigingen in Vlaanderen en Brussel en geeft mensen met een migratie achtergrond een stem.

 

 

Het ene actieplan tegen racisme is het andere niet

6 juli 2018

De vraag om een nationaal actieplan tegen racisme is een goede zaak, mits er gebudgetteerde maatregelen voorzien worden om structureel racisme aan te pakken, aldus de Coalitie voor een interfederaal actieplan tegen racisme. Ook in de partijprogramma’s voor de komende verkiezingen (2019) moeten acties tegen racisme opgenomen worden.

Brussel, vrijdag 6 juli 2018 – Gisteren herhaalde de federale staatssecretaris voor Gelijke Kansen in het Parlement dat ze nog tijdens deze legislatuur een nationaal actieplan tegen racisme zal ontwikkelen. De aanleiding was een islamofoob haatmisdrijf die eerder deze week in Charleroi plaatsvond. Ook enkele maanden geleden, na racistische tweets aan het adres van de nieuwe miss België, weerklonk de roep voor een actieplan.

Op 22 mei stelde de Coalitie voor een interfederaal actieplan tegen racisme* in de Kamer van de Parlementsleden reeds elf acties voor om racisme in de diepte aan te pakken. Acties tegen racistische haatmisdrijven en online haatspraak moeten ontegensprekelijk deel uitmaken van elk actieplan tegen racisme. Het actieplan zal echter pas impact hebben wanneer ook concrete maatregelen getroffen worden om structureel racisme op de huisvestingsmarkt, de arbeidsmarkt, in de gezondheidszorg, in het onderwijs, kortom, in elk samenlevingsdomein te verminderen.

 

 

Meer lezen

“De etnische kloof wordt hiermee nogmaals bevestigd”

18 juni 2018

Vandaag vindt de studiedag plaats van Unia en FOD WASO naar aanleiding van de derde Socio Economische Monitoring Arbeidsmarkt en Origine uit 2017.

Het rapport toont andermaal aan dat er absoluut geen sprake is van gelijke kansen op de arbeidsmarkt voor personen met een migratieachtergrond. Unia stelt dat herkomst ‘een bepalende factor blijft om de ongelijkheden op de arbeidsmarkt te verklaren’. De tewerkstellingsgraad van personen van niet-Belgische origine ligt veel lager dan die van personen van Belgische origine. De tewerkstellingskloof bedraagt maar liefst 30,8% tussen mensen uit een Europees land buiten de EU en mensen van Belgische origine! Ook de tewerkstellingscijfers voor mensen uit sub-Saharaans Afrika (42,5%), de Maghrebregio (44,3%) en personen uit kandidaat-EU landen (46%) zijn buitengewoon laag, zeker in vergelijking met die van mensen van Belgische origine (73%). Nog te vaak worden de zorgwekkende cijfers toegeschreven aan het opleidingsniveau van mensen met een migratieachtergrond. Unia heeft echter aangetoond dat er ook sprake is van een fikse ongelijkheid (10%) tussen hoogopgeleiden. Het argument ‘dat ze gewoon niet over de juiste diploma’s beschikken’ houdt dus niet langer steek. Volgens Unia zijn individuele en structurele vormen van discriminatie één van de belangrijkste oorzaken van de bedroevende cijfers.


“De etnische kloof wordt hiermee nogmaals bevestigd” zegt Landry Mawungu, directeur van het Minderhedenforum.
 

Meer lezen

Aankomende activiteiten

Er zijn geen aankomende activiteiten