Het Minderhedenforum streeft naar de volwaardige participatie van mensen met een migratieachtergrond in een inclusieve maatschappij, vrij van racisme en discriminatie.   

 

Aanbevelingen 4de pijler

Dit document omvat een aantal voorstellen m.b.t. de uitbouw van een nieuwe pijler (de vierde pijler) binnen het Vlaamse integratie- en inburgeringsdecreet. Het document...
28 februari 2021
>> Lees meer