website_Tekstballon_pers MF_web_finaal

Handvaten voor organisaties - hoe bereik en ondersteun je ouders met migratieachtergrond met een kind met beperking?

Ouders van kinderen met een beperking kunnen beroep doen op heel wat organisaties voor ondersteuning met betrekking tot de beperking/handicap. Toch vinden niet alle ouders hun weg hier naartoe. Ouders met een migratieachtergrond ervaren drempels wanneer ze op zoek gaan naar of gebruik maken van hulpverlening. Anderzijds geven ook de ondersteunende organisaties aan dat ze de ouders niet bereiken en dat hun deelnemerspubliek wit blijft, ondanks goedbedoelde inspanningen om hier verandering in te brengen.

Het doel van dit document is om zowel belangenorganisaties van personen met een handicap als organisaties die met etnisch culturele minderheden werken handvaten aan te reiken om ouders wegwijs te maken in de sector van hulp en dienstverlening voor personen met een handicap.

In wat volgt vindt u eerst de meest voorkomende struikelblokken terug die ouders ervaren bij hun zoektocht naar hulpverlening. Hierna vermeldt het document concrete handvaten om de ondersteuning van ouders op een kwalitatieve manier te bevorderen. Het document sluit af met enkele links naar belangenorganisaties én studies en bevragingen die u kan raadplegen indien uw organisatie zich verder wil verdiepen in de ondersteuning van etnisch culturele minderheden.

Download het document dit document "Handvaten organisaties - ouders met een migratieachtergrond met kind met een beperking"

Terug naar het overzicht