Banner foto klein
Website Banner mentor2work

Het Minderhedenforum vertegenwoordigt etnisch-culturele verenigingen in Vlaanderen en Brussel en geeft mensen met een migratie achtergrond een stem.

 

 

Praktijktesten Nu: "De mystery calls dreigen een doodgeboren kind te worden”

12 januari 2018

Vandaag wordt het wetsontwerp “Mystery Calling” goedgekeurd in de plenaire vergadering van de kamer.  Ondanks signalen van het middenveld werden er in de commissievergaderingen geen reparaties goedgekeurd. Het actieplatform roept het parlement op om vandaag toch nog de nodige bijsturingen te doen. “Want in de voorliggende vorm zullen ze niet in staat zijn om de wijdverspreide discriminatie op de arbeidsmarkt aan te pakken” aldus Sarah Scheepers van Praktijktesten Nu.

Meer lezen

Socio-economische Monitoring 2017: origine bepaalt kans op werk

13 december 2017 

Andermaal toont een nieuwe Socio-Economische Monitor aan dat de achterstelling van personen met migratieachtergrond op de arbeidsmarkt structureel en hardnekkig is.  Zelfs na correctie voor opleidingsniveau blijft origine bepalend voor je kans op een job. “Het is 5 na 12 voor structurele maatregelen, bovendien kunnen we deze monitoring aangrijpen om werk te maken van positieve acties” volgt Landry Mawungu, directeur van het Minderhedenforum.

Meer lezen

Aankomende activiteiten

Wanneer Wat Wie Waar
1 feb 2018 Nieuwjaarsreceptie 2018

U bent van harte uitgenodigd op donderdag 1 februari 2018 op onze nieuwjaarsreceptie.

Minderhedenforum Molenbeek
Bekijk alle activiteiten