définition de médecine d’osteopathic http://pharmaciefr.org/ trousse de médecin Michael kors
Banner foto klein

Het Minderhedenforum vertegenwoordigt etnisch-culturele verenigingen in Vlaanderen en Brussel en geeft mensen met een migratieachtergrond een stem. 

Woonnood erkende vluchtelingen: open brief aan de Vlaamse Minister van Wonen

Beste mevrouw Homans,

Begin november 2015 kon u hier een collectief standpunt lezen, waarin we met een aantal organisaties en instanties de alarmbel luidden over de dreigende woonnood.

Vandaag, bijna een half jaar later, stellen we vast dat waarvoor we waarschuwden intussen realiteit is geworden: de asielcrisis van 2015 ging naadloos over in een verscherping van de bestaande wooncrisis.

Meer lezen

Waar blijft die 'New Deal', minister Homans?

Beste minister,
Beste mevrouw Homans,

Ik las met veel verwachting uw opiniestuk: 'Ik overstijg het wij-zij-denken. En u?' Mevrouw de minister, verontwaardiging vind ik een van de mooiste emoties, vooral als het gepaard gaat met verantwoordelijkheidszin en concrete acties. Maar ik was al snel ontgoocheld. In plaats van het momentum van de terreuraanslagen aan te grijpen als hefboom voor een nieuw elan vervielen we weer in de gewoontes van elkaar de zwartepiet toe te schuiven en te polariseren in plaats van te verbinden, door een valse wij-zij-tegenstelling te creëren. Daar hebben de mensen inclusief de mensen met migratieachtergrond vandaag geen boodschap aan. Zij zijn in rouw en nog steeds in shock.

Bij het aantreden van deze Vlaamse regering was er de hoop dat, naast het gevoerde inburgeringsbeleid, meer werk gemaakt ging worden van een doortastend integratiebeleid dat iedereen aan boord houdt. U had en hebt daarbij een belangrijke rol te spelen, die uw rol als minister van Inburgering ver overstijgt.

U bent minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Wonen, Steden, Inburgering, Gelijke Kansen, Armoedebestrijding en Sociale Economie. Een hele verantwoordelijkheid.

Meer lezen