définition de médecine d’osteopathic http://pharmaciefr.org/ trousse de médecin Michael kors

Het Minderhedenforum vertegenwoordigt etnisch-culturele verenigingen in Vlaanderen en Brussel en geeft mensen met een migratieachtergrond een stem. 

Opiniestuk "Wet tegen racisme en discriminatie moet beter afgedwongen worden."

21 maart is “Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie”. Het actieplatform Praktijktesten Nu en Minderhedenforum gebruiken die aanleiding om op te roepen eindelijk werk te maken van praktijktesten. Ze denken dat staatssecretaris Demir daarvoor kan zorgen.

Het platform Praktijktesten focust op de discriminatie van etnisch-culturele minderheden op de arbeids- en woonmarkt, maar pleit ervoor dat praktijktesten worden ingezet om alle vormen van discriminatie op te sporen en aan te pakken. Ze benadrukken dit in hun campagnefilmpje door een diversiteit van ervaringen met discriminatie naar voren te brengen.

In het filmpje vertelt Boubacar Mkazet (44) hoe hij kan werken met bulldozers en andere grote machines. Helaas laat niemand hem zijn competenties inzetten in een job. Hij vermoedt dat werkgevers hem niet aannemen omdat hij zwart is. Rabia Tahrir (22) vertelt hoe ze niet aan de slag mocht gaan als kassierster omdat ze een hoofddoek draagt.

En dan is er nog Abderrahman Belkadi (43). Hij solliciteerde honderden keren in de schoonmaaksector, zonder resultaat. Nu volgt hij een kappersopleiding en wil zelf een zaak starten. Ook een appartement vinden gaat enkel wanneer hij de hulp van anderen inschakelt. En ook Brahim Larbi (21) kreeg verschillende keren te horen dat men niet aan hem wil verhuren. Hij denkt dat het aan zijn niet-Vlaamse naam ligt.

https://www.youtube.com/watch?v=hlnRceVSKuM

Hoewel we beschikken over een uitgebreide anti-discriminatiewetgeving in dit land blijven slachtoffers meestal in de kou staan. De wetten die discriminatie verbieden worden onvoldoende gehandhaafd. De bevoegde inspectiediensten mogen nog steeds geen praktijktesten uitvoeren om discriminatie vast te stellen. Het ontbreekt de federale en Vlaamse overheid aan de politieke moed om het vereiste juridische kader voor deze testen te voorzien.

 

Meer lezen

Wij zoeken een "Regionale Mentor2Work-coach"

voor de regio’s Gent, Antwerpen, Limburg en Mechelen-Vilvoorde 

Je wil je inzetten voor een diverse samenleving met gelijke kansen? 

Het Minderhedenforum (www.minderhedenforum.be) is de luidspreker van de meeste interculturele verenigingen. Zo nemen we het al meer dan 10 jaar op voor de etnisch-culturele minderheden in Vlaanderen en Brussel. Door het Minderhedenforum is 1+1 gelijk aan 3. Samen willen we gelijke participatie van etnisch-culturele minderheden realiseren en discriminatie en racisme bestrijden. De Vlaamse overheid en de VGC in Brussel erkennen ons als woordvoerder van de etnisch-culturele minderheden. 

Het Minderhedenforum heeft sinds 2001 een werking rond tewerkstelling, met als doelstellingen de kansen van etnisch-culturele minderheden op meer en beter werk te vergroten. Het Minderhedenforum start dit jaar met het project Mentor2Work. Het project wil de afstand tussen werkgevers en potentiële medewerkers met een migratieachtergrond verkleinen om zo te komen tot een betere match tussen competenties en talent met een migratieachtergrond en het bedrijfsleven. Daartoe is het noodzakelijk om vooroordelen en drempels aan te pakken op drie niveaus: (1) het niveau van het individu, (2) het niveau van beleidsactoren en overheidsinstanties en (3) het onderneming- en organisatieniveau.  

Het verkleinen van de afstand tussen personen met migratieachtergrond en werkgevers veronderstelt sensibiliseringsacties, matchingsacties en acties om de afstand via structurele ingrepen te verkleinen. 

Voor de ondersteuning van deze werking in de regio’s Gent, Limburg, Antwerpen en Mechelen-Vilvoorde werft het Minderhedenforum 4Mentor2Work-Coaches(M/V/X) aan. Je werkt nauw samen met de stafmedewerkers tewerkstelling en je andere Mentor2Work-Coaches. 

 

 

Meer lezen