Missie
Missie

Missie

Het Minderhedenforum en de etnisch-culturele verenigingen vormen samen een sociale beweging van etnisch-culturele minderheden, die zijn achterban emancipeert en vanuit deze achterban weegt op het beleid.

Deze beweging strijdt tegen racisme en discriminatie, streeft naar de erkenning en versterking van de maatschappelijke deelname van etnisch-culturele minderheden en naar respect tussen mensen en groepen met verschillende achtergronden.

Het Minderhedenforum treedt in deze beweging op als koepel, netwerkorganisatie en spreekbuis.

Het Minderhedenforum is een open en democratische organisatie die werkt in een geest van samenwerking, zowel tussen etnisch-culturele minderheden en hun verenigingen onderling als met andere actoren in de samenleving.

Het Minderhedenforum ontwikkelt acties en standpunten om zijn doelstellingen te bereiken. Via gezamenlijk overleg bepalen etnisch-culturele minderheden zelf – in al hun diversiteit – de werking en standpunten van het Minderhedenforum. Etnisch-culturele verenigingen spelen in deze werking een toonaangevende rol.

Het Minderhedenforum komt op voor deze standpunten bij beslissers en in de ruime samenleving. Het Minderhedenforum vertolkt zo de stem van etnisch-culturele minderheden in Vlaanderen en Brussel.

Print deze pagina