Missie
Missie

Missie

Visie: 

We willen de dag realiseren waarop iedereen in Vlaanderen en Brussel ongeacht migratieachtergrond en/of etnisch-culturele achtergrond volwaardig participeert in een inclusieve maatschappij vrij van racisme en discriminatie. 

Missie:

Het Minderhedenforum is een groeiend netwerk van actoren die actief werken aan de volwaardige participatie van mensen met een migratieachtergrond en etnisch-culturele minderheden in de samenleving. Samen met haar netwerk komt het Minderhedenforum op voor hun rechten, en initiëren en stimuleren we de transitie naar een inclusieve samenleving. Daarin participeren mensen met een migratieachtergrond en etnisch-culturele minderheden volwaardig in alle maatschappelijke domeinen en op alle niveaus, in een superdiverse maatschappij vrij van racisme en discriminatie. 

Strategie:

Vanuit netwerkvorming, expertisedeling en -opbouw, en vanuit de leefwereld van mensen met een migratieachtergrond en etnisch-culturele minderheden adviseren we beleidmakers, overheden, middenveldorganisaties, (semi-) private organisaties en bedrijven om de participatie van mensen met een migratieachtergrond en etnisch-culturele minderheden te versterken en inclusie te realiseren. We formuleren concrete beleidsadviezen die we in diverse fora presenteren en verdedigen. We stuwen en inspireren het beleid. We stimuleren en ondersteunen tal van bovenlokale en lokale actoren om de (beleids)participatie  van mensen met een migratieachtergrond en etnisch-culturele minderheden te versterken, om zo samen inclusie te realiseren. 

Download hier onze uitgebreide missie en visie

Print deze pagina