Netwerk

Netwerk

Het Minderhedenforum is ontstaan uit de samenwerking tussen koepelorganisatie van erkende etnisch-culturele federaties in Vlaanderen en BrusselMomenteel maken 10 Etnisch-culturele federaties deel uit van het Netwerk van het Minderhedenforum. Samen vertegenwoordigen ze meer dan 1800 lokale verenigingen die mensen met een migratieachtergrond samenbrengen, verspreid over Vlaanderen en Brussel.  

Het Minderhedenforum evolueerde de voorbije jaren wel steeds meer naar een netwerkorganisatie, in plaats van een Koepelorganisatie van Etnisch-culturele federaties.  Naast deze verenigingenbestaan er formele en informele spelers, experten, werkgevers, onderwijsactoren, geëngageerde burgerbewegingen en -initiatieven, changemakers, innovatoren, academici, allerlei niet-gefedereerde verenigingen, (sociale) ondernemers, opiniemakers, influencers, enzovoort, die zich inzetten voor inclusie en de volwaardige participatie van mensen met een migratieachtergrond in de samenleving.  

Deze actoren willen we met elkaar verbinden. Want samen met hen willen en kunnen we meer impact realiseren. Door diverse actoren te betrekken zijn we meer wendbaar om in een snel veranderende wereld, gekenmerkt door superdiversiteit en waarin mensen zich steeds anders organiseren, de nodige impact te realiseren op de samenleving 

Daarom besloot het Minderhedenforum in 2020 om van een koepelorganisatie van bovenlokale etnisch-culturele organisaties, naar een volwaardige netwerkorganisatie te evoluerenHet Minderhedenforum vervelt van koepel tot groeiend netwerk van actoren die werken aan de volwaardige participatie van personen met een migratieachtergrond en etnisch-culturele minderheden, op weg naar een inclusieve samenleving 

Door resoluut af te stappen van een koepelstructuur, en te evolueren naar een netwerkstructuur, willen we  nieuwe actoren op een blijvende en flexibele wijze betrekken in onze organisatie en deze laatste tendensen onze werking laten voeden.

 

 

 

Print deze pagina