Organisatie
Organisatie

Organisatie

Medewerkers

De medewerkers van het Minderhedenforum ondersteunen de werking.

Contactgegevens medewerkers

Bestuursorganen

De 18 lidorganisaties van het Minderhedenforum zijn vertegenwoordigd in de Algemene Vergadering. Die kiest een Raad van Bestuur die instaat voor de bestuurlijke en inhoudelijke leiding van het Minderhedenforum.
De Raad van Bestuur verkiest op zijn beurt de voorzitter, twee ondervoorzitters, de secretaris en de penningmeester. Zij vormen samen met de directeur het Dagelijks Bestuur, dat instaat voor de dagelijkse bestuurstaken.

Onze bestuursleden 

Print deze pagina