website_Tekstballon_pers MF_web_finaal

Werkfiche positieve acties

Wat zijn positieve acties? Positieve acties zijn specifieke programma's en maatregelen, van tijdelijke aard, om de ongelijkhed van een achtergestelde groep weg te werken op de arbeidsmarkt en op de werkvloer.

Waarom aan de slag gaan met positieve acties?

Door het arbeidsreserve aan te boren, maak je je als bedrijf klaar voor een diverse toekomst en een diverse arbeidsmarkt. Vergrijzing van de samenleving? De schaarste op de arbeidsmarkt? Knelpuntvacatures? Met positieve acties werk je deze uitdagingen weg! Als maatschappelijk verantwoord ondernemer draag je bovendien bij tot een correcte afspiegeling van de samenleving waarin we leven.

We hebben voor alle werkgevers met zin voor innovatie en andere geïnteresseerden een werkfiche ontworpen waarin alle tips/tricks van positieve acties staan.

 

Download hier de fiche.

 
Terug naar het overzicht