website_Tekstballon_pers MF_web_finaal

Minderhedenforum gaat in beroep.

Het Minderhedenforum tekent beroep aan bij de Raad van State om de beslissing te herzien van minister Somers om ons niet langer te erkennen als participatieorganisatie. Deze juridische stap wordt als mogelijkheid voorzien in de erkenningsprocedure. We beroepen ons er graag op.  

Het streven naar de volwaardige participatie van mensen met migratieachtergrond is onze missie, en daar houden we aan vast. Omdat dit meer dan ooit nodig is, om echt te bouwen aan een inclusieve samenleving. We willen daarom de handdoek niet zomaar in de ring gooien, want de stopzetting van deze erkenning gaat over meer dan ons. Het gaat over het stopzetten van sterke en betrouwbare partnerschappen, netwerken, concrete acties op het terrein en twintig jaar expertise in het opkomen voor etnisch-culturele minderheden.

Ondertussen nodigde minister Somers ons uit tot dialoog en mogelijke samenwerking met Join.Vlaanderen. Voorheen haalde de minister reeds aan dat hij de erkenningsprocedure op pauze wil zetten om de gesprekken te faciliteren. Deze symbolische pauzeknop heeft echter geen formele noch juridische implicaties op de lopende erkenningsprocedure. Daardoor biedt het onvoldoende juridische garanties, noch de tijd om een dialoog in sereniteit en gelijkwaardigheid aan te gaan. Om deze reden achten wij ons genoodzaakt om deze juridische procedure te starten. Ondertussen blijven we bereid om in te gaan op de vraag van de minister om, in alle sereniteit, in dialoog te gaan. 

Onze eerder verschenen publicaties rond dit thema vind je hier terug: 

 

Terug naar het overzicht