website_Tekstballon_pers

Jaarverslag 2019

Ons jaarverslag 2019 geeft jullie een beeld van wat we het afgelopen jaar realiseerden. Vanzelfsprekend is niet alles hierin vervat, anders ging het een te lijvig document worden. Maar dit rapport schetst een mooie weergave van onze belangrijkste speerpunten en hoe we ons in 2019 hebben ingezet om de maatschappelijke participatie van mensen met een migratieachtergrond te versterken.

De thema’s die in dit jaarverslag aan bod komen, zoals racisme, discriminatie, evenredige en volwaardige arbeidsdeelname, armoedebestrijding, gelijke onderwijskansen, beleidsparticipatie, positieve acties, interculturalisering, de woonproblematiek van woonwagenbewoners, ... zijn een voor een erg belangrijke thema’s voor het Minderhedenforum, maar ook voor de samenleving waarin we met zijn allen opereren. Opdat iedereen los van zijn of haar herkomst volwaardig kan deelnemen aan het maatschappelijk gebeuren, is er nog werk aan de winkel, dat is duidelijk. België bengelt elk jaar weer opnieuw aan de staart van de Europese statistieken als het over de etnische kloof gaat. We blijven een van de slechtste leerlingen van de klas.

Eveneens was het jaar 2019 een bewogen jaar. Met de verkiezingen in mei zagen we een jaar met
een verontrustende polarisering van de maatschappij. We zagen een jaar waarin een racistisch en populistisch discours zich te kennen gaf. Ook het voortbestaan van het Minderhedenforum en haar lidorganisaties werd in vraag gesteld. Het middenveld lag onder vuur. En besparingen staken de kop op.

We kunnen ons als samenleving geen achteruitgang veroorloven, integendeel we moeten vooruit. Anno 2020 zou uw herkomst niet bepalend mogen zijn voor uw toekomst. Daarom blijven we ons vanuit
het Minderhedenforum engageren voor een inclusieve samenleving vrij van racisme en discriminatie, waarin iedereen ongeacht zijn/haar herkomst zich thuis voelt en participeert naar vermogen. En we zijn hoopvol ..., talrijke organisaties, bedrijven, besturen en burgers, streven naar hetzelfde doel. Laten we daar met zijn allen onze schouders achter zetten: samen zijn we meer.

Landry Mawungu,
Directeur Minderhedenforum.

Terug naar het overzicht