Wederzijdse onbekendheid

Ouderen kennen het aanbod niet

Zorg- en welzijnsdiensten kennen hun cliënten niet

Ouderen uit etnisch-culturele minderheden kennen de Vlaamse zorg- en welzijnsdiensten bijna niet. Zij vinden geen informatie of begrijpen die niet. Zij hebben nochtans nood aan correcte info over woon- en zorgcentra, thuiszorg en andere vormen van opvang en zorg voor ouderen, die hun de kans geven om zo lang mogelijk thuis te blijven. Over rusthuizen hebben zij vaak een eenzijdig negatief beeld. Hun keuzes voor zorg op maat worden op deze manier beperkt.

Zorg- en welzijnsdiensten in de eerste lijn proberen weinig om ouderen uit etnisch-culturele minderheden te bereiken of weten niet hoe. Ze organiseren weinig laagdrempelige info-activiteiten die inspelen op vragen en behoeften van deze ouderen. Ze onderzoeken onvoldoende of etnisch-culturele minderheden een beroep doen op hen en waarom (niet), om met die info hun aanpak bij te sturen. 

Het Minderhedenforum wil:
- dat eerstelijnsdiensten zich inspannen om ouderen uit etnisch-culturele minderheden te bereiken.
- dat er voldoende sociale tolken zijn; de kosten daarvoor worden niet afgewenteld op de gebruiker.
- dat er lokaal gerichte informatiecampagnes komen over het zorgaanbod voor ouderen.

Print deze pagina