Vertegenwoordigingen Welzijn

Het Minderhedenforum treedt op verschillende fora op als vertegenwoordiger van etnisch-culturele minderheden. Zo’n vertegenwoordigende functie kan ad hoc zijn, maar ook structureel.

Voor het thema welzijn zetelt het Minderhedenforum structureel in volgende organen:

Vlaamse Ouderenraad

De Vlaamse Ouderenraad vzw komt op voor de belangen van de zestigplussers in Vlaanderen en Nederlandssprekend Brussel. De Vlaamse Ouderenraad adviseert over alle thema’s die het welzijn, de levenssituatie en de welvaart van de ouderen beïnvloeden. Minderhedenforum laat er de stem van de ouderen met een migratieachtergrond horen in de Algemene Vergadering, de Raad van Bestuur en de Commissie Maatschappelijke Participatie.

Klik hier voor de adviezen van de Vlaamse Ouderenraad. Een aantal van deze adviezen kwam tot stand in samenwerking met het Minderhedenforum.

Kind en Gezin

Het Minderhedenforum gaat in op vragen van Kind en Gezin om mee na te denken over taalstimulering en meertaligheid, participatie, preventieve gezinsondersteuning, Huizen van het Kind, de sociale functie van de kinderopvang en de pedagogische kwaliteit van de kinderopvang.

Print deze pagina