Ontoegankelijkheid

Ouderen hebben te weinig geld

Ouderen voelen zich niet thuis

Bijna de helft van de mensen uit etnisch-culturele minderheden leeft tegen de armoedegrens. Vooral ouderen hebben het moeilijk. Ze moeten het redden met een klein pensioen, door een onvolledige loopbaan in dit land. De Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO) kan dit pensioen aanvullen, maar de voorwaarden zijn strak. Omdat velen een beperkt inkomen hebben, zijn diensten en voorzieningen te duur. Bovendien schrikt de administratieve rompslomp hen af.

Thuiszorg en woon- en zorgcentra vertrekken voor hun dienstverlening nog te veel vanuit de witte Vlaming. In voorzieningen is vaak niet gedacht aan gebedsruimtes, maaltijden in functie van culturele voorkeuren of een breder activiteitenaanbod. Ouderen uit etnisch-culturele minderheden blijven er bijgevolg zo veel mogelijk weg. Het personeel van rusthuizen wordt wel diverser. Dat biedt kansen voor zorg op maat en deze ouderen het vertrouwen te geven om voor een rusthuis te kiezen.

Het Minderhedenforum wil:
- dat alle financiële drempels naar zorg opgespoord en weggewerkt worden.
- dat het wettelijk pensioen wordt versterkt en de voorwaarden voor de IGO versoepeld worden.
- dat de thuis- en ouderenzorg een dienstverlening biedt op maat van alle ouderen, en dat de overheid dit stimuleert en controleert.
- dat personeel uit etnisch-culturele minderheden wordt aangeworven.
- dat het huidige personeel bijscholing krijgt rond diversiteit en interculturalisering.

Print deze pagina