Mantelzorg

Weinig ondersteuning voor mantelzorgers

Expertise zelforganisaties miskend

Hoe goed uitgebouwd de (thuis)zorg ook is, de overheid kan niet de klok rond voor iedereen hulp voorzien. Ze probeert burgers aan te moedigen om een deel van de zorg op zich te nemen. Veel gezinnen van etnisch-culturele minderheden willen dat doen, maar staan alleen. Zij weten vaak niet dat zij als mantelzorger recht hebben op een premie. Zij kennen het aanbod van organisaties voor mantelzorg niet en weten niet welke ondersteuning er is. 

Zelforganisaties informeren ouderen en hun familie over het aanbod van thuis- en ouderenzorg en begeleiden hen naar de juiste diensten. Ze werken samen met woon- en zorgcentra om de belangen van bewoners van andere herkomst te behartigen en ondersteunen mantelzorgers. Ze kunnen de ouderenzorg helpen een dienstverlening op maat te bieden. Maar ze krijgen binnen het sociaal-cultureel werk de ruimte noch de middelen om deze waardevolle rol te spelen.

Het Minderhedenforum wil:
- dat mantelzorgers beter ondersteund worden, bij voorkeur door lokale initiatieven.
- dat de expertise van zelforganisaties benut en versterkt wordt.
- dat ouderen uit etnisch-culturele minderheden de regie houden over de zorg voor hen.

Print deze pagina