Omkadering

Te strak beleidskader

Te afhankelijk van overheidsgeld

Meer dan de organisaties uit het klassieke middenveld zijn de etnisch-culturele verenigingen actief op veel verschillende levensdomeinen, zoals werk, welzijn, onderwijs, sport, cultuur, met heel diverse activiteiten. Deze activiteiten passen niet altijd in het decreet op het sociaal-cultureel volwassenenwerk waarop ze worden afgerekend voor hun subsidies. Nochtans zijn veel van deze activiteiten voor hun achterban van levensbelang.

Meer dan andere verenigingen zijn de etnisch-culturele verenigingen afhankelijk van subsidies: 91 procent van hun inkomsten bestaat uit een vorm van overheidstussenkomst, vooral van de Vlaamse overheid. Dat maakt ze kwetsbaar. Hun doelpubliek is bovendien vooral te vinden in sociaaleconomisch kwetsbaardere milieus. Het is voor hen daarom niet gemakkelijk om andere inkomsten aan te boren.

Te weinig middelen

 

De etnisch-culturele verenigingen hebben te weinig tijd, mensen en middelen, waardoor ze niet tegemoet kunnen komen aan alle vragen. Het zijn kleine organisaties met weinig personeel en vooral vrijwilligers, die niet altijd beschikbaar zijn. Van etnisch-culturele verenigingen wordt bovendien verwacht dat ze vragen gratis afhandelen omdat ze ‘toch gesubsidieerd worden’. Ze staan vaak niet sterk genoeg om een correcte prijs te eisen.

Het Minderhedenforum wil:
- dat de onderfinanciering van sociaal-culturele verenigingen van etnisch-culturele minderheden structureel aangepakt wordt.
- dat verenigingen die groeien ook hun middelen zien groeien.

Print deze pagina