Etnisch-culturele organisaties zijn overbevraagd

Te veel vragen

De verkeerde vragen

Etnisch-culturele verenigingen roeren zich in advies- en overlegorganen. Overheden en organisaties rekenen op hen om hun organisatie diverser te maken, en om mensen met een migratieachtergrond te bereiken. De zelforganisaties proberen ook zelf hun leden te helpen de weg te vinden naar instanties. Ze hebben ook een dienstverlening voor hun leden, zoals administratieve hulp, vaak op vraag van de achterban. Het hoeft dus niet te verwonderen dat ze zich er geregeld in verslikken.

Er wordt te snel van uitgegaan dat elke vereniging expert is in alle mogelijke thema’s die etnisch-culturele minderheden aanbelangen. Zelforganisaties moeten vaak tijd steken in vragen die niet altijd interessant of relevant zijn voor hun achterban. Ze hebben hun eigen missie, opdracht en focus. Niet alles wat gevraagd wordt, heeft voor hen een meerwaarde en toch wordt verwacht dat ze telkens enthousiast knikken.

Het Minderhedenforum wil:
- dat zelforganisaties die intensief werken met kwetsbare groepen, hogere subsidies krijgen.

Print deze pagina