Vrijblijvendheid van het beleid

Geld voor diversiteit
zonder resultaten

Niet meten is niet weten

De overheid wil de gelijke deelname aan de arbeidsmarkt van etnisch-culturele minderheden stimuleren. Zo beloont ze via subsidies de inspanningen van bedrijven en non-profitorganisaties die werk maken van diversiteit op de werkvloer. Via een diversiteitsplan moeten ze acties ondernemen voor een diverser personeelsbestand. Gesensibiliseerd is er, aangeworven veel te weinig. De overheid financiert diversiteitsplannen zonder dat bedrijven resultaten hoeven voor te leggen. 

Je kunt maar vooruitgang vaststellen als een vertrek- en een eindpunt zijn bepaald, en de weg erheen is uitgestippeld. Er moeten daarom slimme, bindende streefcijfers komen die sectoren, bedrijven en organisaties aanzetten tot diverser rekruteren. Om deze slimme streefcijfers te bepalen, is een nauwkeurige monitoring nodig van het aantal mensen met een migratieachtergrond dat werkt in de verschillende sectoren. Bovendien is er controle nodig of de streefcijfers gehaald worden.

 

Het Minderhedenforum wil:
- dat de overheid ambitieuze streefcijfers prikt, met specifieke doelstellingen per sector.
- dat de overheid niet louter de inspanningen voor diversiteit beloont, maar ook de resultaten: hoe meer de streefcijfers worden gehaald, hoe meer middelen.
- dat niet alleen gecontroleerd wordt of bedrijven voldoende mensen met een migratieachtergrond aanwerven, maar ook dat het gaat om duurzame banen.
- dat de overheid haar aankoop- en subsidiebeleid gebruikt als hefboom door streefcijfers als voorwaarde te stellen; zo verplicht ze bedrijven om een diversiteitsbeleid te voeren.

Print deze pagina