Ouders en de school

Ouders voelen zich niet erkend

Ouders voelen zich niet betrokken

Ouders uit etnisch-culturele minderheden krijgen van directies, leerkrachten en beleidsmakers vaak het verwijt dat zij te weinig belangstelling hebben voor de schoolloopbaan van hun kind. Betrokkenheid creëren kan op veel manieren. Uit ervaringen van onze achterban blijkt echter dat veel scholen zelfs het absolute minimum – ouders informeren over schoolresultaten of bij leerproblemen – niet doen.

Betrokken zijn bij de school maakt ouders uit etnisch-culturele minderheden vertrouwd met de schoolcultuur. De school kan zo kennis maken met de thuiscultuur. Deze ouders willen veel meer doen dan muntthee schenken op het schoolfeest. Echte ouderbetrokkenheid veronderstelt dat een school bereid is om met deze ouders te overleggen en hun een plaats te geven in de werking. Als ouders zich goed voelen op de school, dan voelt het kind zich goed.

Ouders vinden de weg niet naar de ouderverenigingen

Scholen doen nog te weinig inspanningen om ouders uit etnisch-culturele minderheden te rekruteren voor de ouder- of schoolraad. Hetzelfde geldt voor de ouderverenigingen. Ouders uit etnisch-culturele minderheden zijn er vaak niet mee vertrouwd, worden soms afgeschrikt door de vergadercultuur en worden niet altijd ondersteund waar nodig.

Het Minderhedenforum wil:
- dat scholen ouders gericht en snel informeren over schoolresultaten en leerproblemen.
- dat scholen oog hebben voor sociale problemen en indien nodig met het CLB of brugfiguren oplossingen vinden.
- dat de huidige schoolcultuur in vraag wordt gesteld in de lerarenopleiding en in bijscholingen.
- dat zelforganisaties de ruimte en de middelen krijgen om ouderparticipatie te stimuleren en te ondersteunen.
- dat scholen verkiezingen voor de schoolraad democratisch laten verlopen.
- dat ouderverenigingen ouders uit etnisch-culturele minderheden aanspreken om mee te doen.

Print deze pagina