Meertaligheid

Kinderen mogen hun thuistaal niet gebruiken

Scholen zien meertaligheid niet als troef

De thuistaal- en cultuur zijn een deel van de identiteit van het kind. De taal die meertalige leerlingen met hun ouders of grootouders spreken, krijgt vandaag op school geen plaats. Scholen zijn eenzijdig bezig met het opschroeven van de kennis van het Nederlands. Zij geloven dat de gebrekkige taalkennis leerproblemen veroorzaakt, hoewel sociaaleconomische factoren doorslaggevender zijn voor de slaagkansen.

Meertaligheid is een troef in een geglobaliseerde wereld. Onderwijs met een deel van de lessen in een andere taal is voor vele scholen nog een brug te ver. Toch moet het mogelijk zijn om het potentieel van meertaligheid aan te boren en op een speelse wijze om te gaan met andere talen. Door de thuistaal te koppelen aan de lessen Nederlands wordt de taalontwikkeling van leerlingen gestimuleerd.

 

Het Minderhedenforum wil:
- dat meertalige kinderen (en ouders) de thuistaal kunnen gebruiken en ontwikkelen.
- dat ouders ondersteund worden bij de meertalige opvoeding van hun kinderen.
- dat het buitenschools aanbod van talen van etnisch-culturele minderheden vergroot wordt.
- dat scholen de mogelijkheid krijgen om onderwijs in een vreemde taal te organiseren.
- dat scholen talen van etnisch-culturele minderheden opnemen in hun vreemde-talenaanbod.

Print deze pagina