Gelijke kansen

Het inschrijvingsbeleid:
ouders kunnen niet inschrijven

De schoolloopbaan:
ouders krijgen geen kwaliteit

Ouders hebben het recht om hun kind te sturen naar de school van hun keuze en om te weten hoe zij hun kind daar kunnen inschrijven. Volwaardige toegang tot onderwijs betekent dat scholen en organisaties ouders helpen de juiste info te vinden. Informatiecampagnes zijn te vaak gericht op de middenklasse. Scholen durven het inschrijvingsrecht te omzeilen, ook omdat de Vlaamse overheid en het LOP(*) te weinig controleren of ingrijpen.

Kwaliteitsvol basis- en secundair onderwijs heeft niets te maken met het aantal leerlingen uit etnisch-culturele minderheden, en alles met een ondubbelzinnige keuze van scholen voor interculturaliteit en gelijke kansen. Er moet wederzijds respect zijn. Leerlingen en leerkrachten moeten leren omgaan met en leren van verschillen. Scholen moeten leerlingen voldoende ondersteunen, op elk onderwijsniveau.

* Lokaal Overlegplatform, dat lokaal het gelijkekansenbeleid voor onderwijs uitvoert

 

Het Minderhedenforum wil:
- voldoende beschikbare plaatsen in scholen en transparantie hierover.
- toegankelijke info over de inschrijvingen voor ouders die moeilijker te bereiken zijn.
- kordate optredens tegen scholen die een loopje nemen met het inschrijvingsrecht.
- een onafhankelijke instantie voor klachten over de inschrijvingen.
- meer middelen voor scholen die meer behoefte hebben aan ondersteuning.
- dat de hervorming van het secundair onderwijs leerlingen beter helpt door te stromen.
- een diverser lerarenkorps.

Print deze pagina