Verbod op levensbeschouwelijke tekens

Indirecte discriminatie,
onmogelijke keuzes

Mensen zijn nooit neutraal

Mensen worden voor de onmogelijke keuze gesteld tussen een opleiding of een baan, en hun levensbeschouwelijke identiteit. Meer en meer scholen en werkgevers voeren een verbod in op het dragen van levensbeschouwelijke tekens zoals de hoofddoek of de tulband. Dit leidt tot uitsluiting. Sommige leerlingen zetten hun studie stop, anderen zoeken een nieuwe school. Werknemers vinden moeilijk werk of worden in banen achter de schermen geduwd. Zij mogen niet zijn wie zij zijn.

Op de levensbeschouwelijke neutraliteit van instellingen mag niet worden afgedongen, maar op dit moment wordt die vaak verward met neutraliteit van de persoon. Een persoon kan nooit neutraal zijn. Bovendien worden alleen levensbeschouwelijke tekens die afwijken van de zogenaamde ‘norm’ als bedreigend ervaren. Slachtoffers worden zo zelf verantwoordelijk gemaakt voor de discriminatie tegen hen.

Het Minderhedenforum wil:
- dat iedereen zelf kan kiezen om al dan niet levensbeschouwelijke tekens te dragen: ze mogen verplicht noch verboden worden.
- dat het verbod van scholen, overheden en andere werkgevers op het dragen van levensbeschouwelijke tekens sneuvelt.
- dat het recht om zijn of haar levensbeschouwing te beleven, gegarandeerd is.
- dat de overheid actief pluralisme uitdraagt, waarbij iedereen zijn identiteit kan beleven met respect voor anderen.

Print deze pagina