Meldingsbereidheid

Slachtoffers van discriminatie zwijgen

Slachtoffers van discriminatie staan alleen

Veel slachtoffers of getuigen van discriminatie stappen nooit naar politie- of inspectiediensten. Weinigen doen een beroep op bemiddeling via een meldpunt discriminatie of een vakbond om in hun recht en waardigheid hersteld te worden. Zij kennen hun rechten niet. Zij weten niet waar zij terecht kunnen. Zij hebben geen bewijzen. Zij denken dat zij niets te winnen hebben bij een klacht.

Als slachtoffers geen klacht indienen, gebeurt er weinig. Een weifelende overheid verstopt zich achter lage meldingscijfers. Ze lijkt een blind vertrouwen te hebben in de zelfregulering van vastgoedmakelaars of interimkantoren. Nochtans is herhaaldelijk aangetoond dat die zich blijven verstoppen achter de ‘wens van de klant’ om mensen met een migratieachtergrond te discrimineren. Politie en inspectiediensten reageren te laat of helemaal niet. Ze hebben te weinig bevoegdheden.

Het Minderhedenforum wil:
- dat slachtoffers van discriminatie informatie krijgen over hun rechten en (wettelijke) mogelijkheden.
- dat er meldingsplicht is voor mensen die in hun beroepsomgeving getuige zijn van discriminatie.
- dat discriminatie melden gemakkelijker wordt, bijvoorbeeld via een SMS-dienst of een app.
- dat Vlaamse en federale inspectiediensten proactief discriminatie opsporen.
- dat alle meldpunten – publiek en privé – hetzelfde registratiesysteem gebruiken om discriminatie goed in kaart te kunnen brengen.

Print deze pagina