Verkiezingen 2014: 10 vragen aan politieke partijen
verkiezingen

Verkiezingen 2014: 10 vragen aan politieke partijen

Met de verkiezingen van 25 mei 2014 in het vooruitzicht, stelde het Minderhedenforum een verkiezingsmemorandum op. Daarin doen we aanbevelingen naar de politieke partijen voor een beleid dat:

  • etnisch-culturele diversiteit een centrale plaats geeft
  • en tegelijk de sociale ongelijkheid doorbreekt.

Het Minderhedenforum legde 10 van haar aanbevelingen voor aan 6 politieke partijen. We stelden hen de vraag of ze al dan niet akkoord gaan met onze eisen. Lees hier hun antwoorden.

Verweven versus opgesloten

Alleen sp.a en Groen verweven het thema diversiteit doorheen hun hele programma én wijden hier bovendien nog een apart hoofdstuk aan.

In de 4 andere partijprogramma’s – N-VA, Open VLD, PVDA en in mindere mate ook dat van CD&V – blijft het thema etnisch-culturele diversiteit opgesloten in één apart luik of hoofdstuk. Dit maakt dat het thema meteen ook ingekleurd wordt vanuit één bepaalde invalshoek. Voor PVDA is dat racisme en discriminatie. CD&V, N-VA en Open VLD bekijken etnisch-culturele diversiteit vooral vanuit een migratie- en inburgeringsperspectief.

De combinatie van weerkerende aandacht voor etnisch-culturele minderheden én een eigen hoofdstuk, geeft de meest veelzijdige blik op de topics die van belang zijn voor mensen met een migratie-achtergrond. Dit biedt de hoogste garantie dat die topics dan ook echt worden opgenomen in het beleid.

Antwoorden versus partijprogramma

Verder gebeurt het regelmatig dat een partij het volmondig eens is met één van onze aanbevelingen, maar er in alle talen over zwijgt in haar partijprogramma. In de weergave van de antwoorden geven we dat telkens mee.

Meer info? Contacteer Catelijne DeVriendt, Teamcoördinator Beleid,
02 210 14 23, catelijne.devriendt@minderhedenforum.be.

Print deze pagina