website_Tekstballon_pers

Zelforganisaties spelen in op noden van scholen

1 september 2017 - Op 1 september wensen we naar goede gewoonte alle scholen, leerkrachten en leerlingen een fijne start van het nieuwe schooljaar.  Minderhedenforum, de koepel van etnisch-culturele federaties, voegt daar nog één belangrijke groep aan toe: zelforganisaties.

Toename aan zelforganisaties

Vrijwilligers zetten zich wekelijks in voor huiswerkbegeleiding voor kinderen, zelforganisaties voorzien een studeerruimte en buddy’s begeleiden studenten in hun studiekeuze. En er wordt ook met ouders samen gewerkt. “Deze zelforganisaties leveren ontzettend goed werk en daarom willen wij hen op 1 september ook een goede start wensen”, aldus Landry Mawungu, directeur van het Minderhedenforum.

Anderstalige leerlingen vinden niet de weg tot de reguliere hulp

Uit onderzoek blijkt dat leerlingen in Vlaanderen waarbij een van de ouders of beide ouders anderstalig zijn, 50%[1] minder kans hebben op buitenschoolse hulp, terwijl die net zo noodzakelijk is. “Deze leerlingen krijgen niet de ondersteuning via de reguliere weg. Net daar springen zelforganisaties in”, verduidelijkt Mawungu.

Gelijke onderwijskansen zijn essentieel

Met het begin van het nieuwe schooljaar wil Minderhedenforum vooral aandacht vragen voor de volwaardige participatie van kinderen met een migratieachtergrond in het onderwijs. “Vlaanderen scoort het slechtst als het gaat over gelijkheid in het onderwijs. Nergens anders vind je een grotere etnische kloof”, volgt Mawungu. “Zelforganisaties vervullen hierin een waardevolle rol en spelen in op de tekortkomingen en noden in het onderwijs. We moedigen scholen aan om meer samen te werken met zelforganisaties om gelijke onderwijskansen te bevorderen”. 

Place2Study

Zoals PAJ, één van de lidorganisaties van het Minderhedenforum: “Place2Study in Antwerpen  is een project dat tot stand gekomen is als antwoord op de grote vraag naar bijles en ruimte waar studenten terecht kunnen om rustig te kunnen studeren en hulp te krijgen. Onze doelgroep bestaat overwegend uit scholieren en studenten met een migratieachtergrond. We schakelen hiervoor heel wat studenten in als rolmodellen en vrijwilligers”, aldus Saida El Fekri, projectleider Place2Study.

De rol van het beleid en het onderwijs

Place2Study en veel andere projecten en activiteiten van zelforganisaties zetten zich in om gelijke onderwijskansen te verwezenlijken, maar Minderhedenforum vergeet hierbij niet de rol van het beleid. “De Vlaamse regering heeft een grote verantwoordelijkheid bij het uitwerken van nieuwe maatregelen en om daarbij gelijke onderwijskansen voorop te stellen. Zeker nu we aan de vooravond zijn van een nieuwe decreet leerlingenbegeleiding”, sluit Mawungu af.[1] Verschueren K, et al., OBPWO Beleidsrelevant onderzoek 2015

Print deze pagina
Terug naar het overzicht