website_Tekstballon_pers

Woonwagenbewoners Deurne halen slag thuis!

Op 21 februari kregen de woonwagenbewoners van het residentieel woonwagenterrein van Deurne onverwachts het nieuws dat het schepencollege hun terrein wenste te sluiten. Dit bericht sloeg in als een bom aangezien er sinds 2016 een traject liep dat moest leiden tot de renovatie van de woonwagenlocatie. De stad had hiervoor zelfs een subsidiedossier ingediend bij Wonen Vlaanderen om deze heraanleg te financieren. De bewoners gingen er dus van uit dat ze voor onbeperkte tijd woonzekerheid hadden. Tot er plots werd beslist om niet meer door te gaan met de renovatie en het terrein definitief te sluiten, zonder redelijke argumentatie en zonder een alternatief woonaanbod te bieden aan de bewoners.

Van zodra de eerste geruchten van een mogelijke sluiting bekend waren, namen de woonwagenbewoners contact op met het Minderhedenforum om te bekijken welke stappen er konden gezet worden om een menselijke ramp te voorkomen. Er wonen zo’n 150 personen op het terrein, waaronder 25 kinderen. Onmiddellijk werd beslist om een advocaat onder de arm te nemen om juridische stappen te zetten, want deze maatregel voelde zeer onrechtvaardig aan en toonde geen respect voor de rechten van woonwagenbewoners. Juridische ondersteuning bleek al snel nodig te zijn omdat het college de definitieve beslissing van de sluiting in ijltempo nam. Een uitgebreide klacht bij het Agentschap Binnenlands bestuur tegen het collegebesluit werd op 18 maart door de betrokken bewoners ingediend. De woonwagenbewoners hadden ondertussen, dankzij verschillende acties, een heel breed netwerk van medestanders uitgebouwd waaronder veel lokale organisaties. Samen met het Minderhedenforum dienden een tiental van hen dezelfde administratieve klacht in, onder andere Samenlevingsopbouw, de Liga voor de Mensenrechten en de Antwerpse afdeling van het Netwerk tegen Armoede.  

Dankzij de grote druk uit diverse hoek, de steun van duizenden burgers en een stevig onderbouwde klacht, zag het stadsbestuur zich verplicht te zwichten. Tijdens een collegezitting van 3 april werd besloten om niet meer verder te gaan met de sluiting van het terrein, omdat dit in strijd is met Europese wetgeving die het recht op wonen in een woonwagen beschermt.

 Een grote overwinning voor de woonwagenbewoners en iedereen die mee getrokken heeft aan dit dossier! Het Minderhedenforum en PROGRESS Lawyers Networkzijn zeer tevreden met dit resultaat en hopen dat dit bewijst dat het recht op wonen in een woonwagen niet zomaar met de voeten mag getreden worden. We hopen dan ook dat deze overwinning een positief voorbeeld mag zijn voor andere woonwagenterreinen die dreigen gesloten te worden.

7/04/2020

Terug naar het overzicht