website_Tekstballon_pers

Laat Roma en woonwagenbewoners in deze corona-crisis niet in de steek!

8 april 2020: Internationale Roma Dag

Laat Roma en woonwagenbewoners in deze corona-crisis niet in de steek!

Elke mens is getroffen door de coronacrisis, de meest kwetsbare mensen zijn het ergst getroffen. 
Het Belgisch REYN netwerk (Romani Early Years Network- waarvan het Minderhedenforum ook deel van uitmaakt) en Unia vragen op deze Internationale Roma Dag aandacht voor de meest kwetsbare Roma en woonwagenbewoners, in het bijzonder de rondtrekkenden.

 

We vragen om gedurende deze coronaperiode de noodzakelijke sociale dienstverlening en gezondheidszorg op het terrein voor alle Roma en woonwagenbewoners te garanderen. En we vragen ook om woonwagenbewoners die noodgedwongen rondtrekken, een veilige woonplaats/standplaats te garanderen. 

 

Roma en woonwagenbewoners worden sinds eeuwen verstoten en verdreven en hebben het moeilijk om aansluiting te vinden bij de rest van de maatschappij. De dienstverlening naar deze gemeenschappen toe staat nog meer onder druk. Veel ondersteuning, hulpverlening en bemiddeling die vele van de mensen zo broodnodig hebben om te overleven valt deels weg omdat verschillende organisaties en hulpverleners zich tijdelijk hebben moeten terugtrekken. Door deze verminderde steun voelen velen zich des te meer aan hun lot overgelaten. Uit een rondvraag die we gedaan hebben bij een aantal sociale ondersteuningsdiensten blijkt dat het momenteel moeilijk is om deze groepen fysiek te bereiken.

 

Toch zien we enkele hoopvolle initiatieven zoals organisaties die de krachten bundelen om Roma gezinnen te informeren over het online aanmeldingssysteem voor het onderwijs en zijn er creatieve manieren gevonden om ook deze kinderen te kunnen aanmelden in het digitale platform. Ook proberen dienstverleners de noodzakelijke corona-info in alle mogelijke talen, ook in het Romanes, via sociale media te verspreiden. Op het doortrekkersterrein voor woonwagenbewoners in Gent verdeelde het Onderwijscentrum van de stad speelpakketten voor de kinderen. Kind en Gezin startte opnieuw  haar consultaties en vaccinaties. Dienstverleners contacteren de gezinnen proactief via allerlei vormen van beeldbellen.

 

Verschillende positieve inspanningen dus om deze maatschappelijk kwetsbare en diverse groepen te bereiken.  Maar het resultaat is nog te min, vaak door gebrek aan middelen en mogelijkheden.

We vragen aan alle betrokken instanties om hun dienstverlening in aangepaste vorm voor deze gezinnen te garanderen. Anders dreigen deze gezinnen , die reeds heel wat toegankelijkheidsdrempels ervaren tot de meest essentiële dienstverlening, in een nog meer precaire situatie te belanden. 

 

Alle mensen moeten in een stabiele en veilige omgeving kunnen verblijven. Daarom vragen we op deze Internationale Roma Dag met aandrang om in deze coronacrisis de noodzakelijke sociale dienstverlening, gezondheidszorg en hulpverlening op het terrein voor alle Roma families en woonwagenbewoners opnieuw voluit te garanderen. Ook een veilige woonomgeving en standplaats voor rondtrekkenden hoort daarbij. Laat deze mensen niet in de steek!

 

 Persbericht van het Belgisch REYN netwerk n.a.v. de Internationale dag van Roma 8 april 2020

Terug naar het overzicht