website_Tekstballon_pers

Waar blijft die sense of urgency?

Waar blijft die sense of urgency?

De Unia diversiteitsbarometer, een wetenschappelijk onderzoek om aan te tonen hoe het onderwijs omgaat met diversiteit en kansenongelijkheid, verschijnt vandaag en komt met trieste bevindingen.

“We krijgen regelmatig getuigenissen te horen van jongerenverenigingen en ouders met een migratieachtergrond over hoe ze zich onrechtvaardig behandeld voelen in het onderwijslandschap, zeker in geval van B en C -attesten, en deze cijfers staven helaas die gevoelens”  zegt Landry Mawungu, directeur van het Minderhedenforum. 

Het verschil in behandeling van leerlingen met een kansarme en/of migratieachtergrond in geval van B en C -attesten door de school, is ons niet onbekend. Telkens als we in dialoog gaan met jongeren met een migratieachtergrond komt het bovengenoemde ter sprake, er is in het verleden ook heel wat inkt gevloeid hierover door sleutelfiguren met een migratieachtergrond. Maar vooral de getuigenissen van jongeren deden bij ons een alarmlichtje branden’ aldus Landry Mawungu.

Het Minderhedenforum vindt het zeer problematisch dat jongeren omwille van hun sociale en etnische achtergrond, minder kansen krijgen om door te stromen naar het hoger onderwijs. 

Reactie uitspraken Minister Crevits 

“We gaan akkoord met de stelling van minister Crevits, er zijn geen hoge of lage richtingen. Maar dat is niet het punt, laten we focussen op het opzet van het onderzoek.  Er moet dringend gewerkt worden aan meer objectiviteit in de beoordeling van leerlingen door leerkrachten. We respecteren de autonomie van de klassenraden, maar we verwachten dat de Onderwijsinspectie het attesteringsbeleid van scholen onder de loep neemt en hen een spiegel voorhoudt. Een kwaliteitsvol en rechtvaardig attesteringsbeleid is voor ons een essentieel element van kwaliteitsvol onderwijs.” Vervolgt Landry Mawungu, directeur van het Minderhedenforum.

Tot slot zegt Landry Mawungu, directeur van het Minderhedenforum “Jongeren moeten op waarde geschat worden. De sociale en culturele bias moet eruit. Jongeren, ongeacht hun achtergrond en sociale status, moeten in het onderwijs gelijke kansen krijgen op een A-, B-of C-attest.”

 

Algemeen Persbericht van het Minderhedenforum op 05/02/2018

 

Print deze pagina
Terug naar het overzicht