website_Tekstballon_pers MF_web_finaal

Trefdag ‘Recht op Wonen op Wielen’

Trefdag ‘Recht op Wonen op Wielen’ – maandag 4 november van 13u tot 17u Locatie: Vlaams Parlement, Rubenszaal, Leuvenseweg 86, 1000 Brussel. 

Organisatie Unia en Minderhedenforum Doel van deze trefdag: Via verschillende invalshoeken (met vooral de nadruk op het naleven van de mensenrechten) en verschillende medestanders willen Unia en het Minderhedenforum het thema van het recht op wonen in een woonwagen onder de aandacht te brengen. Deze Trefdag moet de problematiek en de drempels zichtbaar maken en moet inspirerend werken voor het beleid, de professionelen en het breed publiek om in Vlaanderen te werken aan een resultaatsgericht woonwagenbeleid. Programma

Getuigenissen 

Er zal onder meer aandacht zijn voor de schrijnende situaties waarin woonwagenbewoners zich nu bevinden (dagelijkse verdrijvingen, geen vaste standplaatsen vinden, politiecontroles e.d.). Via getuigenissen van woonwagenbewoners wordt deze moeilijke situatie in beeld gebracht en aangeklaagd.  

Algemene situatieschets 

Unia geeft een overzicht van de doelgroep, de woonsituatie en de knelpunten die het wonen op wielen met zich mee brengt. 

Mensenrechtenperspectief 

We willen op zoek gaan naar nationale en internationale juridische mogelijkheden om de schendingen van de mensenrechten van woonwagenbewoners aan te klagen. Daarvoor zal directeur regio Europa Birgit Van Hout van OHCHR, van het Mensenrechtendepartement van de VN, een toelichting komen geven.  

Een voorbeeld van een beleid dat vertrekt vanuit het recht op wonen 

Om in Vlaanderen meer politieke aandacht en draagvlak te creëren voor een woonbeleid met betere resultaten, willen we ons laten inspireren door het Nederlands woonwagenbeleid. Twee medewerkers van het Nederlands ministerie van Binnenlandse Zaken, die mee aan de wieg liggen van het nieuwe woonwagenbeleid – dat vertrekt vanuit het respecteren van de mensenrechten – komen vertellen welke evoluties dit specifieke beleid heeft ondergaan, wat de focussen in het huidige beleid zijn en hoe er met de woonwagenbewoners hier samen aan gewerkt wordt.   

Alternatieve woonopties 

Buiten het klassiek wonen op een gesubsidieerd woonwagenterrein, zijn er in Vlaanderen misschien nog andere opties voor het wonen op wielen mogelijk? Hilde Degol van Rimo Limburg belicht deze mogelijkheden, maar bespreekt ook de mogelijke drempels. 

Reactie van de nieuwe Vlaamse minister (of kabinet) 

De nieuwe Vlaamse minister van Wonen of Integratie wordt gevraagd om op de voorgaande uiteenzettingen een reactie te geven en om het (toekomstige) Vlaamse woonwagenbeleid toe te lichten.  

Engagementsverklaring 

Aan de deelnemers van de Trefdag wordt op het einde gevraagd of ze een breed engagement willen opnemen om het recht op wonen op wielen mee te ondersteunen en uit te dragen vanuit hun organisatie, hun beleid of hun eigen werking. Met deze verklaring hopen we meer draagkracht te creëren voor het thema en voor de woonwagenbewoners die dagelijks moeten strijden voor hun recht op wonen. INSCHRIJVEN kan via https://mail.statik.be/t/ViewEmail/r/9659AFF5801EFDD92540EF23F30FEDED/9FCF6558EEBA3318907C5D7C792C0FF8

 

Terug naar het overzicht