website_Tekstballon_pers

De "Ik stem ook" campagne wordt vandaag gelanceerd!

De Wakkere Burger vzw, ORBIT vzw en het Minderhedenforum zijn, elk op hun manier, erg begaan met de maatschappelijke en politieke participatie van mensen met een migratieachtergrond. Daarom namen zij het initiatief voor de campagne ‘Ik stem ook’. Vandaag geven ze samen het startschot voor campagne “Ik stem ook”. Niet-Belgen (EU en niet-EU) hebben het recht om deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Zo ook op 14 oktober 2018. Daarvoor moeten ze ten laatste op 31 juli 2018 geregistreerd zijn bij de bevolkingsdienst van hun gemeente.

De “ik stem ook” campagne wil lokale besturen informeren, sensibiliseren en ondersteunen. Want tijdens de vorige verkiezingsperiode maakten slechts 1 op 6 van de niet-Belgen met kiesrecht gebruik van hun gemeentelijk stemrecht. Voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 wil de “ik stem ook” campagne daar verandering in brengen. “Ik stem ook” wil zoveel mogelijk nietBelgische medeburgers naar de stembus krijgen. Naast de lokale besturen zet de campagne in op federaties en organisaties die in rechtstreeks contact zijn met niet-Belgen. Ze wil hen trachten te activeren om zich meteen te registreren. Want kiesgerechtigden moeten hun kiesrecht in de gemeente activeren. Een eenvoudig bezoek aan de bevolkingsdienst en het ondertekenen van een formulier volstaan.

De campagne bestaat uit 7 informatieve filmpjes voor de doelgroep. Ze gaan over de belangrijkste vragen omtrent het stemrecht . Daarnaast zal ‘ik stem ook’ elke gemeente persoonlijk aangespreken en aanschrijven om mee te werken aan onze oproep. . Tegelijk worden zij voorzien van een inspiratiepakket 'ik stem ook' met tips en promomateriaal. Lokale besturen, maar ook sociale organisaties, kunnen dat gebruiken om mee campagne te voeren.

De campagne zal in de toekomst verdere persacties ondernemen naar de lokale besturen toe. Ook wordt de doelgroep, nl. potentiele kiesgerechtigden, via allerlei communicatie uitingen geprikkeld en geactiveerd. “Ik stem ook” wil meer stemgerechtigden naar de stembus en kan daar in slagen als de oproep door een breed netwerk van organisaties, instellingen en verenigingen doordringt tot bij de doelgroepen. “Een uitgelezen kans om de politieke participatie van burgers te versterken op lokaal niveau” aldus de woordvoerder van de “Ik stem ook” campagne.

Via deze link kan u de 2 eerste promovideo's bekijken: https://www.youtube.com/channel/UCgjbSgxfs36Lp3vJc39NUbw?disable_polymer=true Meer info: www.ikstemook.be

Print deze pagina
Terug naar het overzicht