website_Tekstballon_pers

Socio-economische Monitoring 2017: origine bepaalt kans op werk

13 december 2017 - Andermaal toont een nieuwe Socio-Economische Monitor aan dat de achterstelling van personen met migratieachtergrond op de arbeidsmarkt structureel en hardnekkig is.  Zelfs na correctie voor opleidingsniveau blijft origine bepalend voor je kans op een job. “Het is 5 na 12 voor structurele maatregelen, bovendien kunnen we deze monitoring aangrijpen om werk te maken van positieve acties” volgt Landry Mawungu, directeur van het Minderhedenforum.

Discriminatie als belangrijkste factor

Jongeren van vreemde origine vinden minder snel een baan, en helaas stelt zich dat nog scherper voor de hooggeschoolden. Ze lopen vast op discriminatie, blijven steken in interimbanen of andere precaire statuten. Vaak onder hun niveau en in de slechtst betaalde segmenten van de arbeidsmarkt. “Discriminatie is een belangrijke verklarende factor hiervoor. Zoals Minderhedenforum al jaar en dag verkondigt”, aldus Mawungu. De federale overheid moet daarom werk maken van proactieve praktijktesten door de inspectie, niet enkel op basis van klachten maar ook op basis van de resultaten van monitoring. Dit instrument is meer dan nodig om dit hardnekkig arbeidsmarktfalen aan te pakken. Maar ook Vlaanderen mag niet achterblijven.

Doelgroepenbeleid 

Het nieuwe rapport toont verder aan dat de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt van hoog opgeleide jongeren met een migratieachtergrond problematisch is. “Het beleid hierrond blijft vandaag hardnekkig kleurenblind, migratieachtergrond moet daarom expliciet worden erkend in het doelgroepenbeleid”, volgt Mawungu.

De overheid blijft wit

Tot slot bevestigt de nieuwe monitor nogmaals dat de overheid ook veel te wit blijft. Dat is een belangrijk democratisch deficit voor een dienstverlening die alle inwoners moet bereiken. Het federale regeerakkoord beloofde streefcijfers in te voeren voor de federale ambtenarij.  “Het is de hoogste tijd om daar eindelijk werk van te maken”, sluit Mawungu af.

Print deze pagina
Terug naar het overzicht