website_Tekstballon_pers MF_web_finaal

België heeft zwakke sancties tegen hate speech in vergelijking met andere Europese landen

Persbericht van de NAPAR Coalitie, 24 januari 2020

België heeft zwakke sancties tegen hate speech in vergelijking met andere

Europese landen

Gisteren kondigde premier Sophie Wilmès aan dat de federale administratie werkt aan een

interfederaal actieplan tegen racisme. Aanleiding was de racistische haatspraak die op sociale media

verscheen na het nieuws dat een bootje met migranten kapseisde aan het strand van De Panne.

Voor de NAPAR Coalitie voor een interfederaal actieplan tegen racisme* is het een goede zaak dat er

gewerkt wordt aan een actieplan, maar het mag niet enkel bij woorden blijven. Een dergelijk

actieplan moet maatregelen bevatten en concrete doelen stellen om racistische incidenten, de

structurele uitsluiting van mensen met een migratieachtergrond en de wildgroei van hatespeech te

voorkomen en te verminderen. Om daarin te slagen is samenwerking met de slachtoffers van

racisme en ervaren actoren (middenveld en gespecialiseerde juristen) op het terrein onontbeerlijk,

gezien de huidige maatregelen veel te weinig opleveren.

Federale ambitie, nu nog de regio’s en gemeenschappen

België ondertekende reeds in 2001 de Conventie van Durban, waarmee het land er zich toe heeft

verbonden een nationaal actieplan tegen racisme uit te werken en te implementeren, om

mensenrechtenschendingen tegen te gaan. “19 jaar later is het plan er nog steeds niet”, stelt

Kathleen Van Den Daele van de NAPAR Coalitie. “We zijn als coalitie tevreden dat er nu eindelijk

politieke wil is op federaal niveau om de problemen aan te pakken. Ook de regio's en

gemeenschappen kunnen niet achterblijven.”

In mei 2018 stelde de NAPAR Coalitie in de Kamer elf concrete acties voor om racisme in de diepte

aan te pakken. Maatregelen tegen racistische haatmisdrijven en online haatspraak moeten

ontegensprekelijk deel uitmaken van elk actieplan tegen racisme. De huidige sancties tegen hate

speech zijn bij de zwakste in Europa. Volgens de Europese Unie moeten sancties echter adequaat,

proportioneel en effectief zijn. Er is nood aan een strenger en effectiever vervolgingsbeleid van de

parketten om de bestaande antidiscriminatiewetten beter te handhaven. Vandaag zijn er voor vele

overtreders geen echte gevolgen. Het wegwerken van structurele uitsluiting en racisme zal niet

alleen de slachtoffers, maar ook de brede samenleving ten goede komen.

Niet alleen hate speech aanpakken, maar alle vormen van structureel racisme

Kathleen van Den Daele: “Het actieplan zal echter pas impact hebben wanneer ook concrete

maatregelen getroffen worden om structureel racisme op de huisvestingsmarkt, de arbeidsmarkt, in

de gezondheidszorg, in het onderwijs, kortom, in elk samenlevingsdomein te verminderen. De

NAPAR Coalitie is al een belangrijke gesprekspartner van vele beleidsmakers op regionaal, nationaal

en internationaal niveau en is bereid om betrokken te blijven bij de ontwikkeling en uitvoering van

het aangekondigde plan.”

* de NAPAR Coalitie voor een interfederaal actieplan tegen racisme is samengesteld uit volgende organisaties:

ACLI Vlaanderen vzw, ACOD cultuur, ACV-CSC, AIF+ vzw, Asbl Objectif - mouvement pour l'égalité des droits, Asbl Union,

Balkan LGBTQIA+, Bamko asbl, BePax, Beweging.net, BOEH!, Bruxelles Panthères, Les Cannelles asbl, CBAI asbl, Centre

d'action interculturelle de la province de Namur, Centre régional d’intégration de Charleroi, Centre Régional d'Intégration

du Brabant-Wallon, Centre Régional de Verviers pour l’Intégration, CSC Bruxelles, Collectif Contre l'Islamophobie en

Belgique, Collectif Féminin Kahina, Een Andere Joodse Stem, ella vzw | Kenniscentrum gender en etniciteit, ENAR, Federatie

van Marokkaanse Verenigingen, FENIKS vzw, Furia, Hand in Hand tegen racisme vzw, Hand-in-Hand Gent, Hart boven Hard,

Internationaal Comité vzw, Job@Ubuntu, Karamah EU, Kif Kif vzw, Le Collectif Mémoire Coloniale de Lutte contre les

Discriminations, Le Monde des Possibles – Liège, Liga voor Mensenrechten, Ligue des droits Humains, Merhaba vzw,

Minderhedenforum, Mouvement Ouvrier Chrétien, MRAX, Mwinda Kitoko, Netwerk tegen Armoede, ORBIT vzw, Platform

Allochtone Jeugdwerkingen, RainbowHouse, Réseau de Soutien aux Victimes Brésiliennes de la Violence Domestique, RIMO

Limburg vzw, RoSa vzw, Samenlevingsopbouw sector, School zonder Racisme vzw, SEER vzw (Social Enhancement and

Empowerment of Roma), SHARE (Forum des Migrants ), Tayush, Union des Progressistes Juifs de Belgique, Vie féminine,

VZW Jakoeboe - Welzijnsschakel Vluchtelingen Oostende, Welzijnszorg, Café Congo.

Kathleen Van de Daele, woordvoerster Napar Coalitie

0491/567068

Terug naar het overzicht