website_Tekstballon_pers MF_web_finaal

Personen met migratieachtergrond geen doelgroep voor Vlaamse regering

Brussel 25 juli 2014 – De Vlaamse regering treft geen specifieke maatregelen voor de tewerkstelling van langdurig werkzoekenden en personen met een migratieachtergrond. “Wij betreuren dit ten zeerste”, zegt Wouter Van Bellingen, directeur van het Minderhedenforum. “De Europese Commissie beveelt Vlaanderen dringend aan om meer mensen met een migratieachtergrond aan het werk te krijgen. We zijn hierin de allerslechtste leerling van de klas, maar blijven hardleers buizen.”

Het Vlaamse regeerakkoord beperkt zich tot een doelgroepenbeleid voor jongeren, 55-plussers en mensen met een arbeidshandicap “om meer efficiëntie en effectiviteit te bereiken”. Langdurig werkzoekenden worden daarmee niet langer als aparte doelgroep weerhouden. Daarnaast worden personen met een migratieachtergrond ook nog steeds niet als doelgroep opgenomen. “Onze mensen worden zo dubbel geraakt, want het zijn juist personen met een migratieachtergrond die vaak langdurig werkloos zijn”, zegt Wouter Van Bellingen.

De cijfers liegen er nochtans niet om. Volgens een rapport van de VDAB-studiedienst ligt de werkzaamheidsgraad van ‘allochtonen’ (in het rapport zijn dit ‘werkzoekenden die een huidige óf vorige nationaliteit hebben van buiten de Europese Economische Ruimte’) in het Vlaams Gewest op amper 44,4% (cijfers 2012), bij een EU-gemiddelde van 58,5%.

Vlaanderen scoort daarmee enkel beter dan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (40,8%) en Wallonië (32,8%). “Vlaanderen wil voor de gehele actieve bevolking tegen 2020 een werkzaamheidsgraad van 76% halen. Om dat cijfer te halen, moet ook actief ingezet worden personen met een migratieachtergrond”, stelt Van Bellingen.

Luisteren naar Europa
Het Minderhedenforum verwijst naar een rapport van de Europese Commissie van 2 juni 2014 dat over België stelt dat “door de hoge arbeidskosten er een aanwervingspolitiek wordt gehanteerd die risico’s schuwt en daardoor nefast is voor (onder meer) personen met een migratieachtergrond”. De Commissie beveelt aan de toegang tot de arbeidsmarkt te vergroten voor deze personen met een migratieachtergrond.

“We zijn in dit land in een federale logica gestapt met meer bevoegdheden voor de regio’s. Dan moet Vlaanderen ook meer rekening houden met de Europese adviezen”, stelt Van Bellingen. Vandaag bestaan er meer dan 100 federale en Vlaamse doelgroepmaatregelen en -kortingen die werkgevers moeten overtuigen om kwetsbare kansengroepen aan te werven. Geen enkele houdt echt rekening met migratieachtergrond.

Het Minderhedenforum wijst er ook op dat de sanctionering en het toezicht op werkzoekenden niet langer bij de RVA ligt, maar een Vlaamse bevoegdheid is geworden. “Dus de Vlaamse regering gaat mensen met een migratieachtergrond wel sanctioneren en eventueel hun werkloosheidsuitkering schrappen, maar zet zelf niet gericht in op hun activering. Zo verdwijnen zij mogelijk uit de werkloosheidsstatistieken”, stelt de directeur.

Nieuwkomers over het hoofd gezien
Het Minderhedenforum wil juist verdergaan dan vandaag. “Tewerkstellingsmaatregelen moeten er zijn voor alle nieuwe instromers op onze arbeidsmarkt. Vandaag spitsen de meeste zich toe op wie een uitkering of leefloon krijgt. Daardoor valt een grote groep uit de boot, want 95 procent van de inactieve derdelanders krijgt geen enkele tegemoetkoming van de sociale zekerheid. Nieuwkomers komen daarom meestal niet in aanmerking voor aanwervingsplannen zoals Activa”, weet Van Bellingen.

Het Minderhedenforum betreurt des te meer dat Vlaanderen de kloof in tewerkstelling van autochtone Vlamingen versus personen met een migratieachtergrond niet actiever aanpakt. Die kloof ligt in Vlaanderen op 28,5 procentpunten (VDAB-rapport). Alleen het Waals Gewest (30,4) en Zweden (32,5) doen slechter.

Bronnen:

Print deze pagina
Terug naar het overzicht