website_Tekstballon_pers MF_web_finaal

Vlaams parlement dreigt na verkiezingen niet kleurrijker te worden

Brussel 16 mei 2014 - Vijftig jaar na de migratieakkoorden is er nauwelijks etnisch-culturele diversiteit te vinden in de top van de Vlaamse kieslijsten.  ‘Terwijl de diversiteit in samenleving toeneemt, blijft het aandeel kandidaten met een migratieachtergrond op “verkiesbare” plaatsen* steken op amper 4.9 procent.’ Dat zegt Minderhedenforum na een analyse van de lijsten.

Mensen met een migratieachtergrond krijgen in dit land de wind stevig van voor. De hoge discriminatiecijfers op bijna alle vlakken van de samenleving zijn daar het bewijs van. ‘Het is dan noodzakelijk dat wij beter worden vertegenwoordigd in de parlementen,’ zegt het Minderhedenforum. De organisatie telde de kandidaten op basis van naamherkenning. Volgens de tellingen worden amper 5 procent van de meest zichtbare plekken op de kieslijsten voor het Vlaams Parlement bezet door mensen met een migratieachtergrond. ‘Het maakt dat interculturele kandidaten minder kans hebben om verkozen te worden.’

Vlaanderen meer impact

Omdat er steeds meer bevoegdheden naar Vlaanderen gaan, is het bijzonder jammer dat de Vlaamse kieslijsten zo’n mager resultaat neerzetten. Volgens de organisatie zijn er meer dan 10 procent mensen met migratieachtergrond in Vlaanderen. Afgaand op dit aandeel zou het Vlaams parlement minstens 12 leden moeten tellen met een migratieachtergrond. ‘Vandaag zijn dat er hooguit 6. Dit erg klein aandeel lijkt na 25 mei dus niet te verbeteren. Zo blijft Vlaamse toppolitiek en het Vlaams parlement een witte aangelegenheid.’ 

Belang van kandidaten met migratieachtergrond

Vlaanderen krijgt meer bevoegdheden op de arbeidsmarkt en op de huurmarkt. Ook onderwijs is een Vlaamse materie. Net op die domeinen hebben etnisch-culturele minderheden het zeer moeilijk. Het is dan ook bijzonder  verontrustend dat groepen met minder kansen minder vertegenwoordigd zijn op dit niveau. Een bleek parlement in een land dat elke seconde diverser wordt:  Minderhedenforum spreekt van “een democratisch gat dat dringend gedicht moet worden in Vlaanderen”.

Witte netwerken

Waarom vinden we zo weinig etnisch-culturele minderheden  hoog op de lijsten? Volgens het Minderhedenforum heeft het één en ander te maken met het politieke klimaat. ‘We merken dat partijen haast nooit reageren op discriminatie. Dat zegt veel over waar politici op inzetten en wat ze belangrijk vinden. Als een partij interculturele diversiteit belangrijk vindt, dan investeer ze in netwerken met onze achterban.  Zo vinden ze de sneller de weg naar elkaar. Dat gebeurt vandaag te weinig,’ klinkt het.

‘Uiteraard moeten mensen geselecteerd worden op hun politieke kwaliteiten. Toch vinden we het frappant dat partijen zo weinig kandidaten hebben die koplopers zijn en dit maar liefst een halve eeuw na de grote migratiegolven,’ klinkt het.                

Extra cijfers

Vooral de hele Groen en  de Sp.a-lijst voor het Vlaams parlement kleuren divers met telkens 11.9 procent op de voet gevolgd door de PVDA met 11.1 procent. Daarna komt Open Vld met 6.66 procent, gevolgd door CD &V met 4.28 procent. De NV-A-lijst en die van Vlaams Belang zijn het minst kleurrijk. De partijen stranden respectievelijk op 3.8 procent en 1.42 procent. Het Minderhedenforum voegt er nog aan toe dat het aandeel “verkiesbare plaatsen” voor kandidaten met een migratieachtergrond op de federale kieslijsten 9.5 procent is. 

* Minderhedenforum gebruikte voor deze berekening telkens de 3 eerste plaatsen op de lijsten voor het Vlaams parlement en de twee eerste opvolgers. 

Download het rapport 'Diversiteit op de kieslijsten', geschreven door het Minderhedenforum 

Print deze pagina
Terug naar het overzicht