website_Tekstballon_pers

PERSBERICHT: NOOD AAN VDAB TARGETS VOOR HOGER BEREIK VAN MENSEN MET MIGRATIECHTERGROND IN ACTIVERINGSMAATREGELEN MET LINK NAAR WERK

PERSBERICHT: NOOD AAN VDAB TARGETS VOOR HOGER BEREIK VAN MENSEN MET MIGRATIECHTERGROND IN ACTIVERINGSMAATREGELEN MET LINK NAAR WERK 

BETREFT: Reactie Het onderzoek Wegwijs naar werk: Longitudinale analyse en evaluatie van inburgerings-en activeringsmaatregelen in Vlaanderen, 2005 -2016 (Eindrapport Viona MIA Leerstoel) (2019) 

Uit het onderzoek die de Leerstoel Migratie, Integratie en Arbeidsmarkt vandaag publiceerde, blijkt dat werkzoekenden met een migratieachtergrond sneller werk vinden wanneer ze door de VDAB in een traject worden opgenomen met een rechtstreekse link naar een werkgever, zoals bijvoorbeeld werkplekleren. Zo blijkt dat net deze werkzoekenden met een migratieachtergrond minder vaak instromen in deze succesvollere activeringsmaatregelen. 

 

Het onderzoek gaat voor een groot deel na wat werkt en wat niet voor personen met migratieachtergrond binnen het activeringsbeleid om hen aan een job te helpen. Uit de Conclusie blijkt dat maatregelen zoals werkplekleren, beroepsgerichte opleidingen met een stage of IBO-contracten waarbij een werkzoekende een opleiding volgt bij een werkgever die bereid is hem daarna aan te werven, het meest tot een stabiele job leiden. Toch stromen minder vaak mensen met een migratieachtergrond in deze activeringsmaatregelen. De oorzaak hiervan kan gezocht worden bij de afweging binnen de begeleiding en bemiddeling naar de zelfredzaamheid van personen met een migratieachtergrond. Binnen VDAB zouden personen met een migratieachtergrond lager op zelfredzaamheid ingeschat worden, waardoor andere versterkende acties voor hen worden voorzien zoals oriëntatie, digitale cursussen, sollicitatie-en taalcursussen. 

‘Werkzoekenden met migratieachtergrond die bij de VDAB aankloppen, krijgen minder vaak de begeleiding die hen snel aan een stabiele job helpt. Ze worden nog te vaak doorverwezen naar oriëntatie of sollicitatie- en taalcursussen,’, waarschuwt Landry Mawungu, directeur van het Minderhedenforum. ‘Er is nood aan hogere instroom van mensen met een migratieachtergrond in activeringsmaatregelen met een rechtstreekse link naar de arbeidsmarkt.’ 

 

Het Minderhedenforum benadrukt het belang van activeringsmaatregelen met een rechtstreekse link naar de arbeidsmarkt. ‘Taal- en oriëntatie cursussen zijn voor werkzoekenden met migratieachtergrond vaak nodig, maar een directe opstap naar onze arbeidsmarkt is voor hen de beste garantie naar werk en maatschappelijke participatie’, stelt Mawungu. ‘Trajecten moeten daarom meer geïntegreerd en gecombineerd worden mét directe link naar een werkgever. Via werkplekleren leer je de stiel maar ook de taal die nodig is voor de job. Maar vooral kom je in rechtstreeks contact met een werkgever. Dat is voor iedereen een win-win.’ concludeert Mawungu. 

De werkzaamheidsgraad van personen met een niet-EU nationaliteit in ons land schommelt al jaren rond de 50% terwijl de algemene werkzaamheidsgraad 75% bedraagt. Er is een groot groeipotentieel op onze arbeidsmarkt bij personen met een migratieachtergrond, maar zoals ook de SERV recent adviseerde moet het bereik van deze groep omhoog in activeringsmaatregelen die rechtstreeks leiden naar een duurzame job. ‘Concrete targets per maatregel en positieve acties zijn nodig voor een beter bereik in instrumenten zoals IBO, beroepsopleidingen en werkplekleren,’ aldus Mawungu ‘Wil deze regering de werkzaamheidsgraad opkrikken en een inclusieve arbeidsmarkt realiseren, dan moet ze investeren in doelgerichte maatregelen die werken, zodat niemand uit de boot valt”, eindigt de directeur van het Minderhedenforum.

Terug naar het overzicht