website_Tekstballon_pers

Overheidsinformatie Onderwijs n.a.v. de Corona-maatregelen

Informatie voor ouders

Zoals jullie weten, nam de overheid strenge maatregelen om de gevolgen van het coronavirus in te perken. Zo blijven de lessen op school nog zeker tot 3 mei 2020 opgeschort. Na de paasvakantie krijgen leerlingen nieuwe leerstof op afstand (voor thuis of in de opvang). Zodra de scholen weer opengaan, herhaalt hun leraar die leerstof in de klas. De overheid wilt er alles aan doen om iedereen aan boord te krijgen van bij de start. De rol van de ouders is beperkt tot het creëren van een goede leercontext voor hun kind. Want zij kunnen de leerkracht niet vervangen. De overheid en scholen moeten rekening houden met de mogelijkheden van de ouders, zodat het haalbaar blijft voor iedereen.  De overheid legt via brieven, fiches, filmpjes,... uit wat er van ouders/kinderen wordt verwacht. 

 

In een modelbrief voor ouders (en in vertalingen voor anderstalige ouders) legt de overheid uit:

  • dat hun kind nieuwe leerstof krijgt, die later herhaald wordt in de klas;
  • dat 3 tot maximaal 4 uur leren per dag volstaat;
  • hoe ouders hun kind kunnen helpen;
  • wat de school doet.


Modelbrief voor ouders en vertaalfiches voor anderstalige ouders  (vertaald in 9 talen)

Ook een filmpje legt ouders uit, hoe de lessen er vanaf 20 april 2020 uitzien, wat hun kind leert, wat van hen wordt verwacht en hoe zij afstemmen met de school

Filmpje Wat leert je kind na de paasvakantie? (2 min 41 sec)

Dit filmpje wordt momenteel ook vertaald in 9 talen en wordt dan ook ter beschikking gesteld op het YouTube Kanaal van Onderwijs Vlaanderen.

Informatie op een webpagina voor ouders over hoe nieuwe leerstof aangeboden wordt vanaf 20 april: Preteaching van nieuwe leerstof 

Dat is dezelfde informatie als in de modelbrief voor ouders (punt 1).

 

Voor leerlingen die thuis geen pc hebben, kan hun school een gedoneerde laptop aanvragen bij de diensten van hun onderwijsnet. Zo kunnen ook zij genieten van digitaal afstandsleren. 


Vraag laptops aan voor kwetsbare leerlingen

Hoe ondersteunen scholen leerlingen in kwetsbare thuissituaties tijdens de coronacrisis? Welke adviezen geven armoedeorganisaties?
Klasse publiceerde tips van scholen en armoedeorganisaties.

Klasse – Onderwijs voor kwetsbare leerlingen in coronatijden

 

 

Toegankelijke overheidsinformatie over het coronavirus


De overheidsinformatie over het coronavirus is vaak moeilijk voor personen die laaggeletterd zijn, die anderstalig zijn of voor personen met een beperking.  Toegankelijke informatie over het coronavirus staat gebundeld op drie websites:Webpagina van het federale crisiscentrum

Informatie in meerdere talen, in Vlaamse Gebarentaal en in duidelijk Nederlands; audio in meerdere talen

 

Webpagina van het Agentschap Integratie en Inburgering

Informatie in meerdere talen en in duidelijk Nederlands; audio en video in meerdere talen

 

Webpagina van Wablieft

Informatie in duidelijk Nederlands; video en beeldmateriaal in duidelijk Nederlands

 

 

 

Terug naar het overzicht