website_Tekstballon_pers

Opiniestuk "Rom gezinnen ook dupe van autozwendel"

Rom gezinnen ook dupe van autozwendel

Na de grootschalige politieactie die dinsdagochtend 7 mei plaatsvond op verschillende woonwagenterreinen roept het Minderhedenforum beleidsmakers op om niet minder, maar meer sociale ondersteuning te bieden aan Roma en woonwagenbewoners. Een duurzame relatie én beleid is wat we nodig hebben.  

Grootste politieactie van de afgelopen 20 jaar

Volgens het federaal parket vond op dinsdag 7 mei de grootste politieactie van de afgelopen 20 jaar plaats. Er werd binnengevallen op woonwagenterreinen in o.a. Roosdaal, Asse, Anderlecht en Charleroi op zoek naar autozwendelaars, waarbij voornamelijk Roms werden geviseerd . Met 2 helikopters, drones,… en 1200 agenten werden zo’n 90 Rom-gezinnen uit hun woningen - hun caravans - gezet en moesten ze hun bezittingen afgeven aan de politie. Een politieactie tegen autozwendelaars is onontbeerlijk en onderschrijf ik ten volle. Alle bendes én criminele milieus moeten opgerold worden. Geen twijfel over. De vraag is; “hoe kunnen we dit realiseren zonder een volledige gemeenschap te viseren?”

In dit verhaal zijn de slachtoffers, niet enkel de personen die opgelicht werden door de autozwendelaars, maar ook de Rom-gezinnen die de afgelopen dagen geen dak boven hun hoofd meer hebben terwijl ze met deze zaak niets te maken hebben. Kinderen, zwangere vrouwen, ouderen en zorgbehoevenden moesten op zoek gaan naar onderdak. De woonwagen van deze mensen is meestal hun enige eigendom en dient als hun enige woonst.

Clichés doorprikken

Vele Roms-gezinnen leven in een maatschappelijke precaire situatie. Wegens een structureel gebrek aan standplaatsen, worden ze gedwongen om rond te trekken. Vaak worden ze van gemeente tot gemeente verstoten, omdat lokale besturen ze niet graag zien komen. Er heersen al jaren negatieve en verkeerde vooroordelen over deze groep woonwagenbewoners. Een geschiedenis van uitsluiting en verdrijving (denk maar  aan de tweede wereldoorlog waarbij woonwagenbewoners ook massaal werden ondergebracht in concentratiekampen) heeft deze groepen aan de marge van onze samenleving geduwd en het vertrouwen met reguliere instanties beschadigd.

Dit soort grootschalige politie optredens, zonder kennis over de doelgroep waardoor ze als het ware bij “iedereen “ binnenvallen, doet hier geen goed aan. Vele Roms komen steeds negatief in contact met politie of lokale overheden.  Een hele gemeenschap straffen voor de daden van individuen is tekenend en toont aan hoe groot de kloof is tussen deze Rom-gezinnen en onze reguliere instanties.

Om het tij te keren dient er geïnvesteerd te worden in samenwerking, begeleiding en ondersteuning van  Roms in Brussel en Vlaanderen. Specifieke beleidsaandacht zou juist verhoogd moeten worden in plaats van verminderd. De laatste jaren is er geknipt in de werkingen met woonwagenbewoners. Het aantal professionelen, die vaak fungeerden als bemiddelaars en brugfiguren is drastisch gedaald waardoor deze groep alleen is komen te staan. Het is juist aan onze beleidsmakers om ervoor te zorgen dat deze mensen niet verder afglijden naar het sociaal isolement en de armoede, met ontsporingen en eventuele illegale praktijken als gevolg. Een structurele aanpak van hun woonproblematiek alsook de nodige maatschappelijke ondersteuning en begeleiding had de inzet van 1200 agenten voor de grootste politie actie van de laatste 20 jaar hoogstwaarschijnlijk vermeden.

Landry Mawungu, directeur van het Minderhedenforum.

Terug naar het overzicht